جمعه 4 تیر 1400
 
 
توانمندی و خدمات مرکز
چاپ
 

نقاط قوت مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی :

 

1. حضور اعضای هیئت علمی جوان و باانگیزه

 

2.وجود بستر مناسب ونیز امکان تفویض اختیار طرح ها با هزینه ی کمتر از سه میلیون ریال

 

3. پیگیری و کمک به انجام هر چه بهتر طرح های تحقیقاتی 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/03/26