پنجشنبه 3 تیر 1400
 
 
برنامه راهبردی معاونت
چاپ
 

برنامه راهبردی معاونت در خصوص مرکز/ واحد تحقیقاتی:

 

-       توانمندسازی، تشویق وترغیب اعضاء هیات علمی، کارکنان و دانشجویان در جهت افزایش کمی و کیفی میزان پژوهش‌ها

-       جذب منابع مالی لازم جهت تقویت برنامه‌های پژوهشی

-      پیگیری انجام برنامه‌های پژوهشی کاربردی  و فراهم آوری امکانات مورد لزوم در جهت  افزایش رتبه پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/03/18