چهارشنبه 26 خرداد 1400
 
 
اهداف تخصصی
چاپ
 

v     اهداف اختصاصی

  1. استفاده از دانش روز در زمینه تحقیقات دندانپزشکی و بیماری های دهان و دندان
  2. انجام پژوهش های بنیادی و بالینی در زمینه علوم مختلف دندانپزشکی و بیماری های دهان و دندان به منظور پاسخ گویی به نیازهای بهداشتی و درمانی کشور
  3. جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد و مدارک مربوط به دندانپزشکی و بیماری های دهان و دندان در منطقه و در صورت نیاز انتشار آن بر طبق ضوابط و مقررات چاپ و نشر مقالات
  4. تربیت نیروی انسانی در زمینه پژوهشی
  5. ترغیب، تشویق و بکارگیری دانش و تجربه اندیشمندان و دانش پژوهان
  6. کوشش جهت همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی، آموزشی و اجرایی کشور در خصوص طرح های تحقیقاتی
  7. کوشش جهت همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشور ها و سازمان های بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/03/18