پنجشنبه 3 تیر 1400
 
 
تاریخچه مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی
 

  مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی رشت در اسفند ماه سال ۱۳۸۷ به منظور گسترش پژوهش در حوزه علوم دندانپزشکی و تولید وبکارگیری علم، با کوشش و پیگیری تعدادی از اعضاء محترم هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی گیلان و پشتیبانی ریاست وقت دانشکده دکتر علی خلیقی سیگارودی و معاونت محترم پژوهشی وقت دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر سید جواد کیا  راه‌اندازی  و در تابستان سال ۱۳۹۰ با تکمیل پرونده اعضای هیات علمی ، موفق به دریافت موافقت اصولی از معاونت تحقیقات و فناوری گردید.

اعضای هیات موسس مرکز :

دکترمریم ربیعی( تمام وقت) ، دکتر گلپررادافشار(تمام وقت)، دکتر شیوا صادقی(تمام وقت)، دکتر فریده دارابی(تمام وقت)، دکتر احسان کاظم نژاد(نیمه وقت)، دکتر فاطمه شهسواری ( نیمه وقت)

 

اساسنامه مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی 

 

برنامه استراتژیک و عملیاتی مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی  

 

 

 

مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 

 

Dental Sciences Research Center, Department of ....,School of Dentistry, Guilan  University of Medical Sciences, Rasht, Iran

 

افیلیشن انگلیسی

 

مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی،گروه...............، دانشکده دندانپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

 

افیلیشن فارسی

https://www.gums.ac.ir/dental/default.aspx?tabid=2819

 

آدرس سایت

 

orodentalrc@gums.ac.ir

 

پست الکترونیک  

 

رشت-فلکه گاز بلوار پرفسور سمیعی به طرف کمربندی فومن پس از رستوران خزر سمت چپ مجتمع دانشگاه عاوم پزشکی گیلان

 

آدرس مرکز

 

            013333486416

تلفن مرکز

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/03/26
 

چشم انداز مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی

 

مرکز تحقیقات علوم  دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نظر دارد با هدف توسعه فعالیت های پژوهشی در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی ، گامهای موثری را در ارتقای کیفیت تحقیقات ندانپزشکی برداشته و زمینه تولید و انتقال دانش مربوطه را فراهم نماید.

.

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/03/26
 

رسالت مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی

این دانشکده تربیت دانش آموختگانی عالم و ماهر، کارآمد و پاسخگوی نیازهای جامعه در حوزه سلامت دهان ودندان می باشد. دندانپزشکان متعهد و متخصص که در نظام سلامت کشور عزیزمان به منظور تامین حفظ وارتقاء سلامت دهان و دندان افراد جامعه از طریق ارائه انواع خدمات آموزشی ، پژوهشی ، پیشگیری ودرمانی نقش موثری ایفا نمایند.

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/03/26