شنبه 29 خرداد 1400
 
 
تماس با ما مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی
چاپ

 

مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

Dental Sciences Research Center, Department of ....,School of Dentistry, Guilan  University of Medical Sciences, Rasht, Iran

 

افیلیشن انگلیسی

 

 Address: Dental Sciences Research Center, School of Dentistry, Guilan University of Medical Sciences Campus, Gilan, Fouman - Saravan Rd, Iran
 

 Address

مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی،گروه...............، دانشکده دندانپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

 

افیلیشن فارسی

https://www.gums.ac.ir/drc 

آدرس سایت

 

orodentalrc@gums.ac.ir

 

پست الکترونیک  

 

رشت-فلکه گاز بلوار پرفسور سمیعی به طرف کمربندی فومن پس از رستوران خزر سمت چپ مجتمع دانشگاه عاوم پزشکی گیلان

 

آدرس مرکز

 

            013333486416

تلفن مرکز

 

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/05/11
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  162
امروز :  1
دیروز :  1