دوشنبه 31 خرداد 1400
 
 
ترمیم
 
متخصصین بخش ترمیمی کلینیک ویژه دندانپزشکی
 
 عکس سمت نام و نام خانوادگی
   استادیار دکتر یاسمن صادقی
  استادیار دکتر فرشته ناصر علوی
  استادیاردکتر مهرسیما قوامی 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1400/03/18
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  2418
امروز :  2
دیروز :  2