جستجو:  
پنجشنبه 13 آذر 1399
پرسشنامه رضایت سنجی بیماران از طرح تحول نظام سلامت
 
 
تذکر: جهت دریافت کد رهگیری، وارد کردن صحیح کد ملی الزامی می باشد
پرسشنامه رضایت سنجی بیماران از طرح تحول سلامت
کدملی:
جنسیت


مدرک تحصیلی
 سن
 بیمارستانهای رشت
 بیمارستانهای شهرستانها
میزان رضایت از امکانات رفاهی بیمارستان


میزان رضایت از هزینه کرد بابت درمان


میزان رضایت از کادر پزشکی


میزان رضایت از کادر پرستاری


میزان رضایت از سایر پرسنل بیمارستان


 آیا میزان پرداختی شما ( 10٪-5 ٪ ) از کل هزینه بیمارستان بوده است؟ ( با بیمه روستایی 5٪ - با بیمه شهری 10٪ )

 آیا برای خرید دارو و تجهیزات به بیرون از بیمارستان هدایت شده اید؟

 آیا پس از مراجعه به بخش دولتی جهت انجام جراحی یا خدمات دیگر به بخش خصوصی هدایت شده اید؟

 در صورت مثبت بودن پاسخ شخص هدایت کننده چه کسی بوده است؟
 توضیحات