جستجو:  
دوشنبه 10 آذر 1399
تاریخ 1395/10/18     تعداد دفعات مشاهده 1662 بار     ساعت 10:40:37     گروه خبری اخبار معاونت درمان - اخبار اداره پرستاری و مامایی

اولین نشست ستاد بزرگداشت روز پرستار سال 95 روز شنبه 18 دی ماه 95 در معاونت درمان دانشگاه با حضور معاون درمان،مدیر درمان، مدیرپرستاری و مامایی دانشگاه،رئیس دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی،‌ نماینده بسیج جامعه پزشکی استان،‌مدیرروابط عمومی،مدیر خدمات، مدیر امور فرهنگی ، و کارشناسان ستادی حوزه های مختلف درمان،بهداشت و توسعه مدیریت و منابع دانشگاه تشکیل گردید.
اولین نشست ستاد بزرگداشت روز پرستارسال 95 روز شنبه 18 دی ماه 95 در معاونت درمان دانشگاه   با حضور معاون درمان،مدیر درمان، مدیرپرستاری و مامایی دانشگاه،رئیس دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی،‌ نماینده بسیج جامعه پزشکی استان،‌مدیرروابط عمومی،مدیر خدمات، مدیر امور فرهنگی  و کارشناسان ستادی حوزه های مختلف درمان،بهداشت و توسعه مدیریت و منابع دانشگاه تشکیل گردید.