جستجو:  
سه شنبه 5 مرداد 1400
 
 
معرفی و شرح وظایف
پدافند غیر عامل به مجموعه ای از اقدامات غیر مسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی ،کاهش آسیب پذیری ؛تداوم،فعالیت های ضروری ،ارتقای پایداری ملی وتسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و بروز بحرانها اطلاق میشود  تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/11/13