جستجو:  
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400
 
 
آیین نامه ها و دستورالعملها
چاپ

 

 استاندارهای خدمات به همراه راهنمای تجویز

شناسنامه و استاندارد خدمات

شناسنامه و استاندارد خرید راهبردی بیمه ای

خدمات جراحی لاپاراسکپی

 دریافت نامه های مربوطه:

راهنمای تجویز گروه طب هوا ، فضا و زیر سطحی گروه طب هوا، فضا و زیر سطح

فهرست آنتی بیوتیک ها

راهنمای طبابت بالینی اقدامات تشخیصی بیماران مشکوک به ترومای گردن

بازنگری فهرست داروهای بدون نسخه مشمول بیمه پایه

استانداردهای خدمت کاتاراکت و تزریق آواستین

 استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای خدمات گروه ریه

استانداردهای خدمات به همراه راهنمای تجویز درمان بیماریهای موکوپلی ساکاریدوز

 شیوه نامه درمان آهن زدایی در بیماران تالاسمی

تواتر یا سقف ارائه خدمات

ابلاغ راهنمای طبابت بالینی تشخیص و درمان آمبولی ریه 

 ابلاغ استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای داروهای سرطانی

اصلاحیه استاندارد خرید راهبردی بیمه ای خدمات ریه و سی تی اسکن 

ابلاغ استانداردهای خدمت اکوکاردیوگرافی و ضوابط اجرایی خدمات گروه تخصصی قلب و عروق

جهت دریافت فایل ابلاغ استانداردهای خدمت اکوکاردیوگرافی و ضوابط اجرایی خدمات گروه تخصصی قلب و عروق کلیک کنید
 

ابلاغ استانداردهای خدمات گروه های گوارش، دهان و دندان و بیهوشی

جهت دریافت ابلاغ استانداردهای خدمات گروه های گوارش، دهان و دندان و بیهوشی کلیک کنید

ابلاغ پرتکل درمان و راهنمای تجویزداروهایبیماری ام اس

جهت دریافت ابلاغ پرتکل درمان و راهنمای تجویزداروهای بیماری ام اس کلیک کنید

استانداردهای خدمات گروه های گوارش، دهان و دندان و بیهوشی

جهت دریافت ابلاغ استانداردهای خدمات گروه های گوارش، دهان و دندان و بیهوشی کلیک کنید

استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای اکوکاردیوگرافی

جهت دریافت استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای اکوکاردیوگرافی کلیک کنید

استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای پزشکی هسته ای

جهت دریافت استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای پزشکی هسته ای کلیک کنید

ستانداردهای خرید راهبردی بیمه ای تجویز سورفکتانت در نوزادان

ابلاغ استانداردهای سزارین هیسترکتومی و آزمون بدون استرس جنیناستانداردهای سزارین هیسترکتومی و آزمون بدون استرس جنین

راهنمای طبابت بالینی درد

ابلاغ استانداردهای تراکم سنجش استخوان، تزریق سورفاکتانت در نوزادان و خدمات پزشکی خواب

ابلاغ استاندارد مصرف آسیب رسان و وابستگی به الکل در واحدهای سرپایی 

ابلاغ استانداردخرید راهبردی بیمه ای ضوابط اجرایی گروه قلب و عروق

هت دریافت استانداردخرید راهبردی بیمه ای ضوابط اجرایی گروه قلب و عروق کلیک کنید

 راهنماهای بالینی تشخیص و درمان سرطان روده بزرگ و معده در ایران 

جهت دریافت فایلهای راهنما کلیک کنید                             

 ابلاغ راهنمای تجویز داروهای پاکلی تاکسل آلبومبن باند، انوکساپارین و IVIg

    جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید      

 

ابلاغیه نحوه پرداخت کد ملی( 901620 ) ارزیابی و برنامه ریزی برای فیزیوتراپی بیمار به ازای

هر دوره فیزیوتراپی

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

ابلاغ استاندارد های بیماریهای ریه -نسخه دوم

 جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید

جهت  دریافت فایل راهنما کلیک کنید

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

 ابلاغ استاندارد ارزیابی برای فیزیوتراپی بیمار و دو راهنمای طبابت بالینی

 جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

 جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

ابلاغ استانداردهای درمان اختلالات کف  لگن

جهت دریافت فایل راهنما اینجا کلیک کنید 

مشاهده فایل pdf1

مشاهده فایل pdf2

 مشاهده فایل pdf3

مشاهده فایل pdf4

مشاهده فایل pdf5 

مشاهده فایل pdf6

مشاهده فایل pdf7 

 ابلاغ شناسنامه خدمت تغذیه در کبد چرب و درمان سوء تغذیه کودکان

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

 جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

 ابلاغ استاندارد خدمت OCT چشم

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

ابلاغ 20استاندارد گروه ژنتیک 

 مشاهده pdf1

  مشاهده pdf2

  مشاهده pdf3

  مشاهده pdf4

  مشاهده pdf5

  مشاهده pdf6

  مشاهده pdf7

  مشاهده pdf8

  مشاهده pdf9

  مشاهده pdf10

  مشاهده pdf11

  مشاهده pdf12

  مشاهده pdf13

  مشاهده pdf14

  مشاهده pdf15

  مشاهده pdf16

  مشاهده pdf17

  مشاهده pdf18

  مشاهده pdf19

  مشاهده pdf20

 ابلاغ استاندارد اکوکاریوگرافی جنین

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

 ابلاغ استاندارد های پزشکی هسته ای

 مشاهده pdf1

 مشاهده Pdf2

 مشاهده pdf3

مشاهده pdf4

 مشاهده pdf5

 مشاهده pdf6

 مشاهده pdf7

 ابلاغ استاندار بخش مراقبت های ویژه سکته مغزی

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

 ابلاغ تصویب نامه هیات وزیران در خصوص پوشش بیمه ای داروی ماستینتان 

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید  

 

ابلاغ استاندارد ارائه مراقبتهای در منزل به بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مزمن پیشرفته و مراقبت از

بیمار مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه

 جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید

  جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید

 شیوه نامه فرایند اجرایی برداشت نسوج پیوندی در واحدهای فراهم آوری اعضا و نسوج پیوندی

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید  

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

 جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید

ابلاغ تصویب نامه هیات وزیران در خصوص پوشش - بیمه ای داروی ماستینتا

جهت مشاهده فایل راهنما کلیک کنید

ابلاغ پروتکل جامع سوختگی 

جهت مشاهده فایل راهنما کلیک کنید 

  ابلاغ نسخه دوم پروتکل تشخیصی درمانی بیماری مولتیپل اسکلروزیس(MS)

  جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید     

راهنمای احیا در بیماران مبتلا یا مشکوک به COVID-1

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

 ابلاغ نسخه دوم استاندارد ارائه خدمت کاتاراکت و تزریق آوستین

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید  

 ابلاغ استاندارد های ژنتیک

 جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید  

 جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید  

 جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید  

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

 نسخه دوم راهنمای تجویز داروی انوکساپارین سدیم

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

 راهنمای تجویز داروهای ریتوکسیماب در درمان میاستنی گراویس،میزو پروستول ،ATG،HM

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

 دستورالعمل توزیع، تجویز و مصرف داروی رمدسیویر

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید  

 ابلاغ استاندارد ارائه خدمت فتوتراپی در نوزادان مبتلا به زردی در منزل

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

 ابلاغ نسخه دوم استاندارد ارائه خدمات طب هوا و فضا

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید  

 ابلاغ استانداردهای ارائه خدمات گروه ارولوژی

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

جهت دریافت  فایل راهنما کلیک کنید

جهت دریافت  فیل راهنما کلیک کنید

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

جهت دریافت  فایل راهنما کلیک کنید 

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

 ابلاغ پروتکل های روان درمانی

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

 جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

 جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

 ابلاغ راهنمای بالینی احیای وریدی مصدومان بزرگسال ترومایی بعد از تثبیت راه هوایی و تنفسی

  جهت دریافت فایل  راهنما کلیک کنید 

راهنمای رقیق سازی حاد خون با حفظ حجم طبیعی 

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

 ECGروتین  در حالت خواب یا هوشیاری یا کما 

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید  

ابلاغ نسخه دوم راهنمای تجویز ATGوIVIG 

 جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید

ابلاغ استانداردهایاکو کاردیو گرافی( نسخه دوم )

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

 ابلاغ راهنمای تجویز داروی آهن زدایی در بیماران تالاسمی

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

ابلاغ پروتکل اکسیژن درمانی 

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

  ابلاغ استاندارد ترومبولیتیک تراپی - تجویز مهار کننده Ib/IIIaداخل کرونر

 جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ راهنمای تجویز داروهای بیولوژیک

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

ابلاغ تعرفه خدمات دندانپزشکی سال 99

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

 جهت دریافت فایل کلیک کنید 

 جهت دریافت فایل کلیک کنید 

 جهت دریافت فایل کلیک کنید 

 جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

 ابلاغ اصلاحیه تعرفه های خدمات تشخیصی

 جهت دریافت فایل کلیک کنید

  جهت دریافت فایل کلیک کنید

  جهت دریافت فایل کلیک کنید

  جهت دریافت فایل کلیک کنید

 ابلاغ استاندارد خدمت تحریک مغناطیسی مغزی

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

 جهت دریافت فایل کلیک کنید 

 نحوه پوشش بیمه ای آزمایش PCRدر خدمات اعمال گلوبال

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید  

جهت دریافت فایل کلیک کنید 


 ابلاغ استاندارد معاینه جامع شبکیه چشم نوزاد نارس

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ استانداردهای طب اورژانس 

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

ابلاغ راهنمای تجویز داروی اریتروپوتین 

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

ابلاغ استاندارد های پزشکی قانونی

جهت دریافت فایل کلیک کنید  

جهت دریافت فایل کلیک کنید

 جهت دریافت فایل کلیک کنید

 جهت دریافت فایل کلیک کنید

 جهت دریافت فایل کلیک کنید

 ابلاغ راهنمای تجویز داروی پیرفنیدون

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

 ابلاغ استاندارد های جراحی چاقی نسخه دوم

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

 ابلاغ استاندارد های توانبخشی قلبی، ریوی و کرونا

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ استاندارد توانبخشی 

 جهت دریافت فایل کلیک کنید

 ابلاغ استاندارد انتخاب و فیتینگ سمعک

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

 SVF ،PRP ، ابلاغ استانداردهای خدمات سلول در

 جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

 ابلاغ نسخه دوم استاندارد فیزیوتراپی

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

 جهت دریافت فایل کلیک کنید 

 جهت دریافت فایل کلیک کنید 

 جهت دریافت فایل کلیک کنید 

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

 ابلاغ استاندارد ایمونوهیستوشیمی

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

دستورالعمل ارایه خدمت در بخش مراقبت های ویژه

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ راهنمای تجویز داروی رمدسیویر 

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

 ابلاغ تعرفه تشخیصی درمانی 1400 - دولتی ،عمومی غیر دولتی ، خیریه

جهت دریافت فایل کلیک کنید

 جهت دریافت فایل کلیک کنید

 جهت دریافت فایل کلیک کنید

 جهت دریافت فایل کلیک کنید

 جهت دریافت فایل کلیک کنید

 جهت دریافت فایل کلیک کنید

 جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ استاندارد خدمت گفتار درمانی  بهار 1400

ابلاغ مسیر بالینی تشخیص، درمان و پیگیری سرطان معده - بهار   1400

 ابلاغ استاندارد حذف برنامه ریزی کامل عمل جراحی فانکشنال با دستگاه استریوتاکسی

 ابلاغ پوشش بیمه ای خدمات و داروهای جدید

 دستورالعمل ارائه خدمت در بخش مراقبت های ویژه

 ابلاغ مسیر بالینی مدیریت خونریزی های مامایی

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1400/02/21
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  2234
امروز :  1
دیروز :  10