جستجو:  
پنجشنبه 14 اسفند 1399
 
 
معرفی کارشناسان
چاپ
  
 
 

 

 

 

 

نام: آسیه عبیری 

 

پست سازمانی :  کارشناس نظارت و اعتباربخشی

 

 

 

نام : کبری اکبری پور

 

پست سازمانی : کارشناس ارشد استانداردهای بیمه ای و اقتصاد درمان  

 

نام :  فاطمه رعنایی

 

 پست سازمانی: کارشناس ارشد استاندارد و ارزیابی پروانه

 

نام: مهندس سیده سجاده رائضی 

پست سازمانی : کارشناس ارشد نظارت بر سیستم های HIS مراکز درمانی

 

نام : مهندس الهام میرنیا

پست سازمانی : کارشناس ارشد نظارت بر داشبوردهای مدیریتی ( هزینه - درآمد)مراکز درمانی

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/03/06
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  866
امروز :  1
دیروز :  1