سایت دانشگاه علوم پزشکی گیلان |  یکشنبه 23 خرداد 1400 English
جستجو:  
تاریخ 1400/01/30     تعداد دفعات مشاهده 24 بار     ساعت 13:58:41     گروه خبری اخبار مرکز تحقیقات بالینی

فراوانی اختلال استرسی پس از حادثه در بیماران تحت تهویه ی مکانیکی تهاجمی ترخیص شده از بخش مراقبت های ویژه ی بیمارستان پورسینا رشت در سال 1399
تصویر  

 جلسه دفاع از پایان نامه  دانشجوی عمومی پزشکی  خانم لیلا جاهد ، امروز  مورخ 99.1.30 روز دوشنبه با حضور اساتید محترم با عنوان " فراوانی اختلال استرسی پس از حادثه در بیماران تحت تهویه ی مکانیکی تهاجمی ترخیص شده از بخش مراقبت های ویژه ی بیمارستان پورسینا رشت در سال  1399 برگزار و با موفقیت به پایان رسید .

جناب آقای دکتر علی اشرف ( استاد راهنما )

سرکار خانم دکتر ربابه سلیمانی ( استاد مشاور )                                                                                     

جناب آقای حبیب اسلامی ( استاد مشاور )                                                                                            

جناب آقای دکتر سجاد سعادت ( استاد داور )                                                                                         

جناب آقای دکتر محمدرضا حبیبی ( استاد داور )                                                                                   

سرکار خانم دکتر رقیه زارع ( استاد داور )                                                                                              

سرکار خانم دکتر نازنین نوری رودسری  ( استاد داور شورایی )