سایت دانشگاه علوم پزشکی گیلان |  دوشنبه 24 خرداد 1400 English
جستجو:  
تاریخ 1399/12/19     تعداد دفعات مشاهده 63 بار     ساعت 01:00     گروه خبری اخبار مرکز تحقیقات بالینی

بررسی قدرت پیش بینی یافته های سی تی اسکن بر اساس شدت درگیری سگمانهای ریه در تعیین پروگنوز نهایی در بیماران PCR مثبت کووید 19 مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت در نیمه اول سال 1399
تصویر

جلسه دفاع از پایان نامه دستیار رادیولوژی آقای دکتر سامان حیدری با حضور اساتید محترم امروز مورخ 99.1.19 با عنوان بررسی قدرت پیش بینی یافته های سی تی اسکن بر اساس شدت درگیری سگمانهای ریه در تعیین پروگنوز نهایی در بیماران PCR مثبت کووید 19 مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت در نیمه اول سال 1399 برگزار گردید و با موفقیت موردتایید اساتید قرار گرفت .

استاد(ان) راهنما

-          جناب آقای دکتر زوبین سوری                                                                              

استاد(ان) مشاور

-          سرکار خانم دکتر آزیتا تنگستانی                                                                             

هیات داوران

-          جناب آقای دکتر علی اشرف                                                                                         

-          سرکار خانم دکتر فرزانه   شبیریان                                                                                                                

-          سرکار خانم  زهرا پور حبیبی                                                                                         

نماینده شورای پژوهشی

جناب آقای دکتر علیرضا  جعفری نژاد