سایت دانشگاه علوم پزشکی گیلان |  دوشنبه 24 خرداد 1400 English
جستجو:  
تاریخ 1399/12/19     تعداد دفعات مشاهده 40 بار     ساعت 01:00     گروه خبری اخبار مرکز تحقیقات بالینی

بررسی رضایتمندی پرسنل 115 شهر رشت در استفاده از فرم های الکترونیک به جای فرم های کاغذی در سال 1399
تصویر

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان نیکتا رازی و محمدرضا دارابی نیا  مورخ 99.12.17 با عنوان بررسی رضایتمندی پرسنل 115 شهر رشت در استفاده از فرم های الکترونیک به جای فرم های کاغذی در سال 1399 با حضور اساتید محترم برگزار گردید و با موفقیت به پایان رسید .

استاد راهنما 

آقای دکتر پیمان اسدی

استاد(ان) مشاور

-          خانم دکتر نازنین نوری                                                                                                  

-          آقای حبیب اسلامی                                                                                                                                                             

هیات داوران

-          جناب آقای دکتر علی اشرف                                                                                            

-          جناب آقای دکتر بهزاد زهره وندی                                                                                    

-          سرکار خانم دکتر ندا آخوندزاده                                                                                      

-          سرکار خانم دکتر زهرا پور حبیبی                                                                                   

 

نماینده شورای پژوهشی

-          جناب آقای دکتر سید مهدی ضیاء ضیابری