سایت دانشگاه علوم پزشکی گیلان |  یکشنبه 5 بهمن 1399 English
جستجو:  
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  70127
امروز :  7
دیروز :  29
 
سایتهای مرتبط

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

                 وابستگی سازمانی در مقالات انگلیسی                   

 Clinical Research Development Unit of Poursina Hospital ,

 Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran

 

وابستگی سازمانی در مقالات فارسی

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پورسینا، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه پزشکی عمومی با عنوان میزان آگاهی پرستاران بیمارستان 17 شهریور از الگوریتم PBLS گایدلاین AHA2020در سال  مورخ    1399/10/17    با حضور اساتید محترم : استاد راهنما : جناب آقای دکتر سیدمهدی ضیاء ضیابری - استاد مشاور : سرکار خانم دکتر نازنین نوری - استاد داور شورایی : جناب آقای دکتر محمد حقیقی - استاد داور : جناب آقای دکتر علی اشرف ، جناب آقای دکتر بهزاد زهره وندی - سرکار خانم دکتر ندا آخوندزاده - سرکار خانم دکتر رقیه زارع ، با موفقیت به پایان رسید .

اخبار و تازه های مرکز تحقیقات بالینی
Rss
تصویر
01:00 1399/10/17
جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه پزشکی عمومی با عنوان میزان آگاهی پرستاران بیمارستان 17 شهریور از الگوریتم PBLS گایدلاین AHA2020در سال1399
تصویر
12:01 1399/06/23
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان پزشکی عمومی با حضور اساتید راهنما و هیات محترم داوران برگزار گردید.
تصویر
11:32 1398/04/16
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع پزشکی عمومی با عنوان" بررسی شیوع و ریسک فاکتورهای درد های گردنی ................
 
مراکز تحقیقاتی