صفحه اصلی |  یکشنبه 9 آذر 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1398/10/28     تعداد دفعات مشاهده 116 بار     ساعت 14:07:28     گروه خبری اخبار مرکز مطالعات کوهورت

کوهورت سالمندی (پرشین) گیلان در منطقه صومعه سرا راه اندازی شد.

بدین وسیله به اطلاع می رساند که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۸ با حضور مجریان اصلی طرح کوهورت سالمندی ، معاون محترم تحقیقات و فناوری ، نماینده معاونت بهداشتی ،‌ رییس مرکز بهداشت شهرستان صومعه سرا ، کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان صومعه سرا، ناظران و پرسشگران و بهورزان مناطق تحت پوشش کوهورت سالمندی گیلان ( پرشین) ، رسما کوهورت سالمندی گیلان ( پرشین)‌ توسط آقای دکتر فریبرز منصور قناعی افتتاح گردید. 

این طرح با اهداف زیر در جمعیت بالای ۵۰ سال مشارکت کنندگان در کوهورت بالغین انجام خواهد شد:

۱. دستیابی به اطلاعات معتبر و صحیح در خصوص وضعیت اقتصادی اجتماعی ، سلامت و تندرستی سالمندان.

۲. پایش تغییرات در سلامت و تندرستی و ارزیابی نیاز های مختلف در طی گذار از مراحل مختلف سالمندی.

۳. شناسایی ترکیب دموگرافیکی، اقتصادی اجتماعی ،‌ عوامل مرتبط با سلامت جسمی و روانی ، انزوا/ مشارکت اجتماعی در افراد سالمند. 

۴. تعیین نیازهای و چالش های بهداشتی ،‌اجتماعی و اقتصادی دوران سالمندی و عوامل موثر بر آنها.

۵. بررسی ارتباط / ارتباط درونی مجموعه ای از عوامل خطر یا حفاظتی با سالمندی سالم و طول عمر.

۶. شناسایی جمعیت آسیب پذیر جهت اختصاصی کردن برنامه های پیشگیری فردی قبل از رویداد بیماری و پیشنهاد درمان اختصاصی فردی پس از بیماری.

۷. شناسایی نیازهای ساختاری اساسی از جمله ساختار اجتماعی و سیستم بهداشتی جهت طراحی سیستم جدید و یا بهبود وضعیت موجود.

۸ . شناسایی تفاوت در سلامت و تندرستی سالمندام ایران با کشورهای پیشرفته و دلایل آن.