صفحه اصلی |  جمعه 8 مرداد 1400 English
جستجو:  
تاریخ 1400/03/18     تعداد دفعات مشاهده 35 بار     ساعت 09:00     گروه خبری اخبار مرکز تحقیقات سلولی - مولکولی

خرداد 1400
تصویر  

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در نظر دارد تعدادی وبینارهای تخصصی در خصوص موضوعات مختلف علمی و شغلی کارشناسان مراکز تحقیقاتی و کتابداران دانشگاه برگزار نماید.

اعضای محترم هیات علمی ، کارشناسان مراکز تحقیقاتی و همچنین کتابداران آن دانشکده / مرکز در صورت تمایل در این برنامه ها از طریق لینکVc.gums.ac.ir/ch/research شرکت نمایند.