صفحه اصلی |  یکشنبه 30 خرداد 1400 English
جستجو:  
اعضاء
چاپ
 

مدیر مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

دکتر نزهت زبردست

پست الکترونیک:  nszebardast@gmail.com ، CV


اعضای هیئت مؤسس مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی :

.1دکتر بهرام سلطانی CV
2.دکتر پروین بابایی CV
.3دکتر محمدهادی بهادری CV

4.دکتر پروانه کشاورزCV

5.دکتر فهیمه محمد قاسمی 

 

 

کارشناسان مرکز:

1-حبیبه پورحنیفه دوست

2- دکتر اکرم سرابی
 

اعضای شورای پژوهشی و محقق مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی :  

1- دکتر بهرام سلطانی (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان - گروه فارماکولوژی) لینک به علم سنجی
2- دکتر ابراهیم میرزاجانی (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان - گروه بیوشیمی) لینک به علم سنجی 
3- دکتر پروین بابایی ( استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - گروه فیزیولوژی) لینک به علم سنجی 
4- دکتر محمد هادی بهادری (استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - گروه آناتومی) لینک به علم سنجی 
5- دکتر پروانه کشاورز ( دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان - گروه ژنتیک) لینک به علم سنجی 
6- دکتر محمد رستم پور ( دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان - گروه فیزیولوژی) لینک به علم سنجی

7-دکتر زهرا عطرکارروشن ( استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان - گروه پزشکی اجتماعی) لینک به علم سنجی

8-دکتر محمد شناگری (استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان – گروه میکروب شناسی) لینک به علم سنجی 

9- دکتر فهیمه محمد قاسمی (استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان – گروه آناتومی) لینک به علم سنجی

10 -دکتر ملک مسعود انصار (استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان – گروه آناتومی) لینک به علم سنجی

-11دکتر منیره آقاجانی نسب (استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان – گروه بیوشیمی) لینک به علم سنجی

-12 دکتر نزهت زبردست (استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان –مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی) لینک به علم سنجی

13 دکتر نوید پورزردشت (استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان – گروه بیوشیمی) لینک به علم سنجی 

14- دکتر زلیخا گلی پور(استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان – گروه آناتومی) لینک به علم سنجی

15- دکتر میثم گلین شریف دینی (استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان – گروه انگل شناسی) لینک به علم سنجی

16-دکتر علی مجتهدی (دانشیاردانشگاه علوم پزشکی گیلان – گروه میکروب شناسی) لینک به علم سنجی

17-دکتر محمدرضا محمودی (دانشیاردانشگاه علوم پزشکی گیلان – گروه انگل شناسی) لینک به علم سنجی

18-دکتر بهروز خاکپور (دانشیاردانشگاه علوم پزشکی گیلان – گروه فیزیولوژی) لینک به علم سنجی 

19-دکتر آمنه محمدی (دانشیاردانشگاه علوم پزشکی گیلان – گروه علوم تشریحی) لینک به علم سنجی 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1400/03/25
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  8637
امروز :  5
دیروز :  2