صفحه اصلی |  چهارشنبه 13 مرداد 1400 English
جستجو:  
تاریخ 1400/03/21         ساعت 14:25:17     گروه خبری خبرهای هسته تحقیقات سوختگی و پزشکی بازساختی

طرح تحقیقاتی "تعیین شاخص LA50 در بیماران سوختگی بستری در بیمارستان ولایت رشت" در هسته تحقیقات سوختگی گیلان بررسی شد.
تصویر
به گزارش روابط عمومی هسته تحقیقات سوختگی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی گیلان: در جلسه دفاع از پروپوزال که صبح روز 19 خردادماه در سالن اجلاس هسته تحقیقات سوختگی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد، طرح تحقیقاتی با عنوان "تعیین شاخص LA50 در بیماران سوختگی بستری شده در بیمارستان سوانح سوختگی ولایت رشت در سال 1399-1395" در هسته تحقیقات سوختگی گیلان بررسی شد. این جلسه با ارائه دانشجوی پزشکی نسترن نجد و با حضور اساتید مربوطه و هیئت داوران در سالن اجلاس هسته تحقیقات سوختگی و پزشکی بازساختی مورد بررسی قرار گرفت.
 در حال حاضر سطح شاخص کشندگی Letal area (LA50) بهتر از هر شاخص دیگری نشان دهنده کیفیت مراقبتهای پزشکی و پرستاری می باشد. از لحاظ آماری برای ارزیابی و مقایسه مرگ و میر بیماران سوخته و تعیین کیفیت مراقبتهای ارائه شده در مراکز مختلف سوختگی از معیار LA50 یعنی درصدی از سوختگی سطح کلی بدن (TBSA) که در آن 50 درصد بیماران فوت می نمایند، استفاده می شود.