صفحه اصلی |  چهارشنبه 13 مرداد 1400 English
جستجو:  
تاریخ 1400/03/17         ساعت 15:10:09     گروه خبری خبرهای هسته تحقیقات سوختگی و پزشکی بازساختی

طرح تحقیقاتی "تعیین اثربخشی RIPC در درمان بیماران با سکته مغزی ایسکمیک مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت" در هسته تحقیقات سوختگی و پزشکی بازساختی گیلان بررسی شد.
تصویر
به گزارش روابط عمومی هسته تحقیقات سوختگی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی گیلان: در جلسه دفاع از پروپوزال که صبح امروز در سالن اجلاس هسته تحقیقات سوختگی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد، طرح تحقیقاتی با عنوان تعیین اثربخشی RIPC در درمان بیماران با سکته مغزی ایسکمیک مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت در هسته تحقیقات سوختگی و پزشکی بازساختی گیلان با ارایه دانشجوی پزشکی علیرضا آزاد، با حضور اساتید مربوطه و هیئت داوران در سالن اجلاس هسته تحقیقات سوختگی و پزشکی بازساختی مورد بررسی قرار گرفت.
 روش نوین درمانیRIPC  یکی از استراتژی های مناسب برای مقابله با عوارض ناشی از ایسکمی می باشد. در روند ایسکمی عوامل التهابی، نکروتیک و آپوپتوتیک فعال می شود که می توان با ایجاد ایسکمی جزئی و مکرر از عوارض آن جلوگیری کرد.