صفحه اصلی |  دوشنبه 31 خرداد 1400 English
جستجو:  
مشاوران

 

کارشناسان مرکز

 

ردیف

نوع مشاوره

نام مشاور

عنوان آخرین مدرک تحصیلی

مقطع آخرین مدرک تحصیلی

محل اشتغال

cv

1

ایده پردازی و پروپوزال نویسی

ارغوان ملک شاهی

پزشکی عمومی

دکتری حرفه ای

مرکز آموزشی درمانی ولایت

cv

2

اپیدمیولوژی و متدولوژی

رضا زارعی

آمار

دکتری تخصصی

دانشگاه گیلان

cv

مژده اسماعیل زاده

آمار

کارشناسی ارشد

دانشگاه گیلان

cv

محمد ابراهیم غفاری

آمار

دکتری تخصصی

دانشگاه گیلان

cv

3

آمار

مژده اسماعیل زاده

آمار

کارشناسی ارشد

دانشگاه گیلان

cv

4

جستجوی منابع الکترونیکی

پریسا باقری

فناوری اطلاعات سلامت

دانشجوی دکتری تخصصی

مرکز آموزشی درمانی ولایت

cv

5

مقاله نویسی

مهسا صادقی

میکروب شناسی پزشکی

کارشناسی ارشد

مرکز آموزشی درمانی ولایت

cv

6

سابمیت و چاپ مقالات

مهسا صادقی

میکروب شناسی پزشکی

کارشناسی ارشد

مرکز آموزشی درمانی ولایت

cv

7

امور کامپیوتری

پریسا باقری

فناوری اطلاعات سلامت

دانشجوی دکتری تخصصی

مرکز آموزشی درمانی ولایت

cv

 

 

زمان حضور اساتید مشاور در مرکز

 

روز

صبح

عصر

تخصص

شنبه

دکتر زارعی

دکتر زارعی

متدولوژی

یکشنبه

خانم اسماعیل زاده

-------

آمار

 

دکتر محمدی

-------

علوم تشریح

 

دکتر حبیبی

-------

بیوتکنولوژی پزشکی

دوشنبه

-------

-------

-------

سه شنبه

دکتر محمدی

-------

علوم تشریح

دکتر حبیبی

-------

بیوتکنولوژی پزشکی

-------

دکتر زارعی

متدولوژی

چهارشنبه

-------

  دکتر هدایتی

میکروبیولوژی پزشکی (توکسین های میکروبی)

خانم اسماعیل زاده

دکتر زارعی

آمار و متدولوژی

پنج شنبه

دکتر شهروسوند

دکتر شهروسوند

مهندسی پلیمر

(مهندسی بافت و بیومتریال)

خانم اسماعیل زاده

-------

آمار