صفحه اصلی |  چهارشنبه 13 مرداد 1400 English
جستجو:  
پایان نامه ها
چاپ

ردیف

عنوان پایان نامه

دانشجو

استاد راهنما

وضعیت

1

مقایسه اثر دریافت آلبومین در ٨ تا ١٢ ساعت ابتدایی پس از سوختگی و پس از ٢٤ ساعت بر میزان بروز خیزش مایعات در بیماران سوختگی شدید بیمارستان ولایت

علیرضا تمیمی

دکتر محمدرضا مبین

در حال انجام

2

بررسی اثر بخشی نانوذرات ZnO_TiO2  بر گونه های سودوموناس آئروژینوزای مقاوم به آنتی بیوتیک جدا شده از زخم بیماران سوختگی در بیمارستان ولایت در سال ۱۳۹۹

محمد نادم و الهام لطفی

دکتر محمدرضا مبین

دکتر مجتبی هدایتی

در حال انجام

3

بررسی اپیدمیولوژی بیماران سوختگی بستری شده در بیمارستان ولایت از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹

مهدی خنجری و فاطمه مهرپویان

دکتر محمدرضا مبین

در حال انجام

4

مقایسه پیامد تآثیر پانسمان های بیولوژیک (آمنیون) و سنتی در درمان زخم های سوختگی حاد درجه دو غیر شدید در بیماران بستری در بیمارستان ولایت

امیرمحمد قلی پور شوییلی و محمدحسن سجادی

دکتر محمدرضا مبین

در حال انجام

5

بررسی عوامل مرتبط با سطح سرمی آلبو مین و پیامدهای ناشی از آن در بیماران سوختگی مراجعه کننده به بیمارستان ولایت دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال ۱۳۹۹

مریم رمضانیان

دکتر محمدرضا مبین

دکتر سیروس امیرعلوی

در حال انجام

6

بررسی روابط حمایت اجتماعی، تاب آوری و عوارض روانشناختی در بیماران دچار سوختگی مراجعه کننده به بیمارستان ولایت رشت

ساحل پرتوی فومنی

دکتر محمدرضا مبین

دکتر عادله عیسی نظر

در حال انجام

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/12/26
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  54
امروز :  1
دیروز :  1