صفحه اصلی |  یکشنبه 23 خرداد 1400 English
جستجو:  

 

اخبار و تازه ها
Rss
تصویر
10:57 1400/03/22
کارگاه شماره دو از مجموعه کارگاه‌های آماده سازی استعداد‌های درخشان، در هسته تحقیقات سوختگی و پزشکی بازساختی رشت برگزار شد.
تصویر
14:37 1400/03/21
دکتر میرسعید عطارچی از مدیریت و اعضای هیأت علمی هسته تحقیقات سوختگی بیمارستان ولایت تقدیر کرد.
تصویر
14:25 1400/03/21
طرح تحقیقاتی "تعیین شاخص LA50 در بیماران سوختگی بستری در بیمارستان ولایت رشت" در هسته تحقیقات سوختگی گیلان بررسی شد.
تصویر
15:10 1400/03/17
طرح تحقیقاتی "تعیین اثربخشی RIPC در درمان بیماران با سکته مغزی ایسکمیک مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت" در هسته تحقیقات سوختگی و پزشکی بازساختی گیلان بررسی شد.
تصویر
14:44 1400/03/14
مجموعه کارگاه‌های آماده سازی استعداد‌های درخشان، در هسته تحقیقات سوختگی و پزشکی بازساختی رشت برگزار می‌شود.
تصویر
14:00 1400/03/12
وبینار داروهای پرخطر و محاسبات دارویی ویژه پرستاران، در هسته تحقیقات سوختگی و پزشکی بازساختی رشت برگزار می شود.
تصویر
09:39 1400/03/12
اپیدمیولوژی و پیامدهای بالینی سوختگی الکتریکی در بیماران بستری در مرکز سوختگی ولایت رشت، در هسته تحقیقات سوختگی و پزشکی بازساختی گیلان بررسی شد.
تصویر
در هسته تحقیقات سوختگی و پزشکی بازساختی گیلان، به انجام رسید؛
08:27 1400/03/12
طرح مقایسه ای میزان فراوانی زخم فشاری و فاکتورهای مرتبط با آن در بیماران دارای زخم فشاری طی بستری در واحدهای مراقبتهای ویژه ی کووید—19 و مراقبتهای ویژه جراحی بیمارستان رازی رشت، در هسته تحقیقات سوختگی و پزشکی بازساختی گیلان، بررسی شد.
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  2230
امروز :  1
دیروز :  13
 
سایتهای مهم

 

نشانی استناد به مرکز تحقیقات:

 مرکز تحقیقات سوختگی و پزشکی بازساختی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران  

 Burn and Regenerative Medicine Research Center, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran 

 
منابع علمی
 
فراخوان