صفحه اصلی |  دوشنبه 4 مرداد 1400 English
جستجو:  

 

اخبار و تازه ها
Rss
تصویر
15:06 1400/04/22
فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های انتروباکتریاسه مقاوم به کارباپنم در بیماران سوختگی بستری بیمارستان ولایت، در هسته تحقیقات سوختگی و پزشکی بازساختی بررسی شد.
تصویر
15:02 1400/04/19
وبینار کاربرد پزشکی بازساختی در زخم ها و آسیب های سوختگی، به همت هسته تحقیقات سوختگی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در رشت برگزار می شود.
تصویر
10:53 1400/04/12
دکتر علی منفرد و دکتر عباس درجانی از هسته تحقیقات سوختگی بیمارستان ولایت رشت بازدید کردند.
تصویر
15:29 1400/04/08
طرح تحقیقاتی " بررسی تجویز تک دوز استرادیول والرات بر پیامد بیماران سوختگی شدید بیمارستان ولایت " در هسته تحقیقات سوختگی گیلان بررسی شد.
تصویر
13:28 1400/04/07
تفاهم نامه همکاری علمی، تحقیقاتی و آموزشی بین هسته تحقیقات سوختگی و پزشکی بازساختی و واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پورسینا، مرکز تحقیقات علوم اعصاب و مرکز تحقیقات ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی گیلان منعقد شد.
تصویر
10:06 1400/04/06
کارگاه شماره چهار از مجموعه کارگاه‌های آماده سازی استعداد‌های درخشان، در هسته تحقیقات سوختگی و پزشکی بازساختی رشت برگزار شد.
تصویر
15:37 1400/03/30
فراوانی و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی باکتری های ایجاد کننده عفونت های مجاری تنفسی ناشی از تهویه مکانیکی در بیماران بستری در مرکز ولایت رشت، در هسته تحقیقات سوختگی گیلان بررسی شد.
تصویر
15:35 1400/03/30
طرح تحقیقاتی " اثربخشی RIPC در بیماران با سوختگی شدید مراجعه کننده به مرکز ولایت رشت " در هسته تحقیقات سوختگی گیلان بررسی شد.
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  2847
امروز :  27
دیروز :  40
 
سایتهای مهم

 

نشانی استناد به مرکز تحقیقات:

 مرکز تحقیقات سوختگی و پزشکی بازساختی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران  

 Burn and Regenerative Medicine Research Center, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran 

 
منابع علمی
 
فراخوان