صفحه اصلی |  سه شنبه 19 اسفند 1399 English
جستجو:  

 

 
اخبار و تازه ها
Rss
تصویر
09:18 1399/12/19
طرح پژوهشی مقایسه شاخص های کنترل عفونت بیمارستانی قبل و بعد از کرونا در کارکنان بیمارستان ولایت رشت، بررسی می شود.
تصویر
در راستای تحقق برنامه مرجعیت علمی آموزش پزشکی به انجام رسید؛
15:08 1399/12/17
بهره مندی از پژوهش های کاربردی برای توسعه دانش بالینی رشته سوختگی، در لیست راهبرد های مرجعیت علمی هسته تحقیقات سوختگی و پزشکی بازساختی گیلان قرار گرفت.
تصویر
21:37 1399/12/16
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ضمن حضور در هسته تحقیقات سوختگی و پزشکی بازساختی گیلان، از فعالیت های این مرکز بازدید کرد.
تصویر
15:37 1399/12/14
در جلسه دفاع از پروپوزال، عنوان طرح همه گیرشناسی بیماران سوختگی بستری در بیمارستان ولایت رشت طی یه دهه اخیر، بررسی و تایید شد.
تصویر
15:10 1399/12/14
در جلسه دفاع از عنوان پروپوزال، اجرای طرح تاثیر سوختگی بر روابط اجتماعی، تاب آوری و عوارض روانشناختی بیماران بیمارستان ولایت رشت، بررسی و تایید شد.
تصویر
در جلسه دفاع از پروپوزال مطرح شد؛
16:35 1399/11/29
در جلسه دفاع از پروپوزال، عنوان طرح بررسی عنوان مقایسه پیامد پانسمان های بیولوژیک (آمنیون) با پانسمان های سنتی در درمان زخم های سوختگی در بیماران سوختگی بیمارستان ولایت، تایید شد.
تصویر
13:46 1399/11/29
برگزاری جلسه شورای عالی مرکز تحقیقات سوختگی و پزشکی بازساختی با اساتید هیات علمی محترم جراحی پورسینا
تصویر
در جلسه دفاع از پروپوزال مطرح شد؛
15:26 1399/11/15
در جلسه دفاع از پروپوزال، عنوان طرح عوامل مرتبط با سطح سرمی آلبومین و پیامدهای ناشی از آن در بیماران سوختگی بیمارستان ولایت، تایید شد.
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1055
امروز :  14
دیروز :  15
 
سایتهای مهم
 
منابع علمی

کتابخانه دیجیتال 

 

 

 
  
 
 
 
 

  

 
 
 
فراخوان