صفحه اصلی |  پنجشنبه 3 تیر 1400 English
جستجو:  

 

اخبار و تازه ها
Rss
تصویر
15:37 1400/03/30
فراوانی و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی باکتری های ایجاد کننده عفونت های مجاری تنفسی ناشی از تهویه مکانیکی در بیماران بستری در مرکز ولایت رشت، در هسته تحقیقات سوختگی گیلان بررسی شد.
تصویر
15:35 1400/03/30
طرح تحقیقاتی " اثربخشی RIPC در بیماران با سوختگی شدید مراجعه کننده به مرکز ولایت رشت " در هسته تحقیقات سوختگی گیلان بررسی شد.
تصویر
15:15 1400/03/24
وبینار استریلیزاسیون و گندزدایی تجهیزات اتاق عمل ویژه همکاران اتاق عمل، در هسته تحقیقات سوختگی و پزشکی بازساختی رشت برگزار می شود.
تصویر
10:57 1400/03/22
کارگاه شماره دو از مجموعه کارگاه‌های آماده سازی استعداد‌های درخشان، در هسته تحقیقات سوختگی و پزشکی بازساختی رشت برگزار شد.
تصویر
14:37 1400/03/21
دکتر میرسعید عطارچی از مدیریت و اعضای هیأت علمی هسته تحقیقات سوختگی بیمارستان ولایت تقدیر کرد.
تصویر
14:25 1400/03/21
طرح تحقیقاتی "تعیین شاخص LA50 در بیماران سوختگی بستری در بیمارستان ولایت رشت" در هسته تحقیقات سوختگی گیلان بررسی شد.
تصویر
15:10 1400/03/17
طرح تحقیقاتی "تعیین اثربخشی RIPC در درمان بیماران با سکته مغزی ایسکمیک مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت" در هسته تحقیقات سوختگی و پزشکی بازساختی گیلان بررسی شد.
تصویر
14:44 1400/03/14
مجموعه کارگاه‌های آماده سازی استعداد‌های درخشان، در هسته تحقیقات سوختگی و پزشکی بازساختی رشت برگزار می‌شود.
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  2428
امروز :  6
دیروز :  9
 
سایتهای مهم

 

نشانی استناد به مرکز تحقیقات:

 مرکز تحقیقات سوختگی و پزشکی بازساختی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران  

 Burn and Regenerative Medicine Research Center, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran 

 
منابع علمی
 
فراخوان