شنبه 9 مرداد 1400

Medical Biotechnology Research Center 

 
 
Login
 
     
 
 
اخبار و تازه ها
تصویر
13:31 1400/03/03
جلسه با حضور مدیران حوزه تحقیقات و فناوری دانشگاه، جناب آقای دکتر محمد هادی بهادری و جناب آقای دکتر نعمت اله آهنگر و با مشارکت اعضای محترم هئیت علمی پیراپزشکی از ساعت 11 الی 14 در سالن کارگاه برگزار گردید.
تصویر
12:43 1399/12/12
وابستگی سازمانی (Affiliation) مرکز تحقیقات زیست فناوری پزشکی به شرح ذیل است. پژوهشگران محترم نسبت به درج صحیح وابستگی سازمانی اهتمام ویژه داشته باشند.
تصویر
12:41 1399/12/12
در راستای توسعه فناوری سلامت و گسترش زمینه¬های همکاری علمی و پژوهشی، موافقت اولیه بین مرکز تحقیقات ترومای جاده ای و مرکز تحقیقات زیست فناوری پزشکی انجام شد. مزیت نسبی این گونه از همکاری ها، ارتقا کمی و کیفی علمی دانشگاه را به همراه خواهد داشت.