یکشنبه 30 خرداد 1400
تاریخ 1399/07/27     تعداد دفعات مشاهده 1429 بار     ساعت 20:27:06     گروه خبری اخبار کلینیک بعثت

تصویر

 

 


مبلغ آزاد(ریال)

مبلغ بیمه ای(ریال)

نوع خدمت

225000

68000

ویزیت فوق تخصص فولتایم

225000

67500

ویزیت فوق تخصص

225000

68000

ویزیت فلوشیپ فولتایم

225000

67500

ویزیت فلوشیپ

186000

56000

ویزیت متخصص فولتایم

186000

55800

ویزیت متخصص

149000

44700

ویزیت عمومی

1180830

439470

نوارعصب یک اندام

1648010

614715

نوارعصب دو اندام

2115290

789960

نوارعصب سه اندام

2400650

895650

نوارعصب چهار اندام

623840

-

شیمی درمانی وریدی

542374

200811

تست ورزش

142730

52845

اسپیرومتری یک طرفه

506170

191955

اسپیرومتری دو طرفه

389200

141825

هولتر 24 ساعته

77980

33420

شستشوی گوش

116970

50130

پاپ اسمیر

894670

308505

نوار مغز

752640

280935

اکو

1323560

492315

اکو بیماری های مادرزادی

114044

37221

نوار قلب

236000

70800

ویزیت روانپزشک متخصص

281000

84300

ویزیت روانپزشک فوق تخصص

236000

71000

روانپزشک متخصص فول تایم

281000

84000

روانپزشک فو ق تخصص فول تایم