شنبه 22 خرداد 1400
 
 
مدیر و مشاور رياست دانشگاه
چاپ
 
 
 اختر خوشدل
 
 مشاور ریاست محترم دانشگاه در امور بانوان و خانواده
 
E_mail: khoshdel@gums.ac.ir
تماس با ما : 33321231 -013
013-33326061-5
شرح وظایف
 
 
1-بررسی وجمع آوری اطلاعات بانوان دانشگاه در سطح استان
2-تشکیل بانک اطلاعاتی مربوط به سلامت بانوان دانشگاه
3-ایجاد فضا وبستر مناسب جهت هم اندیشی بانوان عضو هیات علمی وکارکنان ودانشجویان در کاهش آسیب های شغلی واجتماعی به بانوان دانشگاه وارائه راهکارهای علمی
4-بررسی مسائل ومشکلات زنان سرپرست خانواده وبی سرپرست در دانشگاه وارائه راهکارهای علمی وعملی جهت رفع مشکلات آنان با هماهنگی بانوان خیر دانشگاه وهماهنگی داخل بخشی وبین بخشی در دانشگاه
5-تعیین اولویت های تحقیقاتی سلامت زنان بر پایه نیازها واولویت ها در دانشگاه
6-تدوین برنامه های عملیاتی تامین،حفظ وارتقا ء سطح سلامت بانوان برپایه نیازها واولویت های دانشگاه داخل بخش وبین بخشی
7-بررسی مشکلات دانشجویان دختر دانشگاه وهماهنگی وارتباط با مسئولین ذیربط
8-هماهنگی با سازمان های غیر دانشگاهی وغیر دولتی وخیرین مرتبط با سلامت بانوان در جهت ارتقاء سطح سلامت آنان وکاهش مشکلات موجود
9-استفاده از توان علمی بانوان شاغل در دانشگاه در برنامه های سلامت بانوان دانشگاه
10-ارتباط با دفتر مدیر کل امور بانوان وخانواده استانداری استان گیلان ودفتر امور بانوان وزارت بهداشت ودرمان واموزش پزشکی.
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/11/13
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  515
امروز :  1
دیروز :  0