شنبه 22 خرداد 1400
 
 
رابطين امور بانوان
چاپ

محل خدمت
نام نام خانوادگی  1
روابط عمومی ستاد مرکزی کبری صبحی  2
حراست دانشگاه محبوبه صفری صابر  3
معاونت توسعه فریبا فرهاد فر  4
معاونت درمان راضیه قربانی  5
معاونت بهداشتی دکتر فرحناز پاکدامن  6
معاونت فرهنگی و دانشجویی فاطمه یکرنگی سندی  7
مدیر امور فرهنگی ودانشجویی پردیس بین الملل طیبه تاج احمدی  8
معاونت اجتماعی زهرا نیک بین  9
معاونت تحقیقات و فناوری زهرا رضا زاده  10
معاونت غذا دارو زهرا طالب زاده  11
معاونت آموزشی معصومه شریفی  12
دانشکده پزشکی فرزانه سعیدی  13
دانشکده پزشکی خدیجه حجتی  14
کارشناس آموزش دانشکده دارو سازی منیژه مالکین پرست  15
دانشکده داروسازی فرشته ابراهیم زاده  16
دانشکده لنگرود سادات فلاح خیری  17
دانشکده بهداشت هما علیپور  18
دبیرخانه دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی پروین نوشاد  19
اورژانس 115 گیلان آمنه اخلاقی  20
مرکز آموزشی ودرمانی دکتر حشمت فاطمه تیموری  21
مرکز آموزشی ودرمانی 17 شهریور رشت سیده راضیه اصغری  22
مرکز آموزشی ودرمانی الزهرا (س) بهناز مرزبانی  23
مرکز آموزشی ودرمانی امیرالمو منین رشت مریم حسین زاده  24
مرکز آموزشی ودرمانی شفاء رشت عالیه فرزام  25
مرکز آموزشی ودرمانی رازی رشت منیره پورمحمد  26
مرکز آموزشی ودرمانی پورسینا رشت سلمه زورمند  27
بیمارستان سلامت رستم آباد هانیه بردبار  28
بیمارستان نیکوکار املش دنیا فرهنگی  29
بیمارستان امام خمینی صومعه سرا هنگامه خاکپور  30
بیمارستان شهید نورانی تالش عزیزه قهری  31
بیمارستان رسالت ماسال الهام میناری  32
بیمارستان شهید دکتر بهشتی آستارا منیر خدادادی  33
مرکز بهداشت رود سر فاطمه پور رضایی  34
مرکز بهداشت لنگرود زهره کاظم نژاد  35
شبکه بهداشت املش معصومه مشعوفی  36
شبکه بهداشت لاهیجان مریم مجیدی نیا  37
شبکه بهداشت آستارا سودا محبوبی مقدم  38
شبکه بهداشت سیاهکل مریم قلیزاده  39
شبکه بهداشت تالش خدیجه گلرخ قربانی  40
شبکه بهداشت شفت سمیه عاطفی  41
شبکه بهداشت فومن سرور ریماز  42
مرکز آموزش بهورزی شبکه بهداشت انزلی رویا کاتوزی  43
شبکه بهداشت رضوانشهر آزاده اصولی  44
شبکه بهداشت ماسال سیده معصومه شعیبی  45
شبکه بهداشت رودبار زینب رضایی  46
 بیمارستان شفت مریم برزگر47 
   
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/30
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  516
امروز :  1
دیروز :  0