شنبه 22 خرداد 1400
 
 
درباره ما
چاپ
  بنای اصلی ساختار اجتماعی،زن وخانواده محسوب می شود وجایگاه انسانی زن به عنوان یکی از ارکان ومحورهای خانواده وتعدد نقش های او وعامل اساسی سلامت خانواده و جامعه است.لذا رفع موانع ومشکلات آنها اهمیت بسزایی دارد.واحد مشاوره امور بانوان دانشگاه که تحت نظر ریاست محترم دانشگاه می باشد،مسئولیت برنامه ریزی،هماهنگی مناسبت ها وبرنامه های امور بانوان رابه عهده دارد که با ارائه  پیشنهادات در جهت حمایت از بانوان شاغل وکاهش مشکلات آنان تلاش می نماید.بانوان شاغل در دانشگاه حدود 10000نفر در سطوح اعضای هیات علمی،کارکنان در واحدهای ستادی و واحد مختلف بوده که با توجه به رسالت این واحد در حد توان و هماهنگ با برنامه های دانشگاه وبا همکاری واحدهای مختلف دانشگاه فعالیت می نماید.
اهداف
هدف کلی-1:ارتقای سطح دانش جامعه در رابطه با وضعیت سلامت زنان ونیازهای آنان
 اهداف اختصاصی :
 1-1-بهبود دسترسی به منابع اطلاعات موجود وتعیین کمبودها ونیازها
 
 1-2-تعیین اولویت های پژوهشی ،آموزشی وخدمات سلامت زنان وارائه سیاست های مناسب دانشگاه
 
 1-3-تعامل وتبادل اطلاعات ودستاوردها در زمینه های سیاست گذاری وبرنامه ریزی با سازمان های ذیربط در سطوح ملی وبین المللی
 هدف کلی -2:ارتقاء وبهره مندی از توان علمی زنان دانشگاهی
اهداف اختصاصی  :
 
1-2-توانمند سازی زنان در زمینه های فرهنگی ،علمی ،مدیریتی واجتماعی 
 2-2-انجام ارتباطات وافزایش تعاملات علمی ،فرهنگی واجتماعی بین زنان دانشگاهی ومسئولین
 هدف کلی-3:بهبود سلامت وکیفیت زندگی زنان دانشگاهی
اهداف اختصاصی:
1-3-بهینه سازی خدمات سلامت 
2-3-بهینه سازی خدمات حمایتی ورفاهی
رسالت :
دفتر امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی گیلان مسئول برنامه ریزی و هماهنگی فعالیتها و برنامه امور زنان دانشگاه را بر عهده دارد این دفتر تحت نظارت مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان فعالیت می کند و هم اکنون زیر مجموعه سازمانی دفتر ریاست می باشد . این دفتر تلاشهای نظام مند و نقش مشخص خود را در هماهنگی و همکاری با بخشهای مختلف ستادی و سازمانی دانشگاه داشته و با ارائه پیشنهاد به ریاست ، معاونین و مدیران دانشگاه در جهت حمایت از برنامه های بهبود وضعیت زنان و کاهش مشکلات آنان فعالیت می کند و در واقع در ایجاد تغییرات مطلوب مورد نظر یک نقش تعاملی در فعالیتهای دانشگاه ایجاد می نماید
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/04/11
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  311
امروز :  1
دیروز :  0