پنجشنبه 2 اردیبهشت 1400
 
 
تماس با بیمارستان شهید بهشتی آستارا
چاپ

 

میتوانید از طریق راه های زیر با بیمارستان ما تماس بگیرید:

آدرس :بندرآستارا-کوی پاسداران- فلکه پرستار کدپستی :85113 -43919

 

ایمیل بیمارستان :astarah@gums.ac.ir

جهت دانلود شماره تلفن های بیمارستان کلیک کنید  


شماره تلفن های داخلی بیمارستان شهید دکتر بهشتی آستارا

نام واحد

شماره تلفن

نام واحد

شماره تلفن

ریاست بیمارستان

1212

مسئول درآمد(رحیم پروردگاری)

1243

مدریریت بیمارستان

1126-1127

درآمد(آقای زاهدکار)

1244

رئیس امور اداری

1111

درآمد(خانم پوربهرام)

1246

حراست

1113

درآمد(آقای محسنی)

1245

کارگزینی

1213

ترخیص(خانم لایق زاده)

1123

بهبود کیفیت

1223

ترخیص(آقای سودائی)

1125

اتاق جلسات

1229

پذیرش و صندوق

1157

ماشین نویسی

1209

آمار پزشکی(مدیریت اطلاعات سلامت)

1114

بایگانی اداری

1230-1232-1234

سرپرست بایگانی پزشکی(خانم قنبری)

1158

آبدارخانه اداری

1231-1202

پذیرش بایگانی

1158

بایگانی ریاست

1216

کارشناس بیمه سلامت(خانم مختاری)

1119

چاپ و تکثیر

1233

نماینده بیمه تأمین اجتماعی(آقای فرضی زاد)

 

سالن اجتماعات

1207-1204

نام واحد

شماره تلفن

اتاق کامپیوتر / IT

1200-1198

خیاط خانه

1076

حسابداری

1192-1191-1190

رختشویخانه

1072

حسابداری(خانم باقرپور)- امین اموال

1195-1193

آشپزخانه

1070

     خانم قنبری(ناظر دارو)
 1154

رئیس حسابداری

1194-1186

سرپرست آشپزخانه

1071

تجهیزات پزشکی

1226

نام واحد

شماره تلفن

نام واحد

شماره تلفن

انبار

1073

داروخانه

1130

کاخداری

1085-1081

اتاق داروساز

1124

کارپردازی

1186

نام واحد

شماره تلفن

نام واحد

شماره تلفن

بخش استریل

1067-1066-1069-1068

اتاق سوپروایزرین

1142

بهداشت محیط

1083

سوپروایزر آموزشی(آقای سرخانپور)

1082

مدیر خدمات پرستاری

1199

 

نام واحد

شماره تلفن

نام واحد

شماره تلفن

رادیولوژی

اورژانس

پذیرش

1141

ایستگاه پرستاری

1089

سونوگرافی

1151

تریاژ

1093

رادیوگرافی

1149-1148

اتاق معاینه

1091

اتاق استراحت

1153

نگهبانی اورژانس

1184

اتاق عمل

بخش زایشگاه

 

پذیرش اتاق عمل

1044

ایستگاه پرستاری

   

ریکاوری اتاق عمل

1046

اتاق ماما

1061

 

اتاق بیهوشی

1237

پذیرش اتاق زایمان

1062

 

اتاق استراحت آقایان

1240

اتاق سرپرستار

1064

 

اتاق استراحت زنان

1241

اتاق پزشک

1063

 

بخش ICU

بخش CCU

 

ایستگاه پرستاری

1033

ایستگاه پرستاری

1048

 

اتاق سرپرستار

1034

اتاق سرپرستار

1052

 

اتاق پزشک

1035

اتاق پزشک

1051

 بخش جراحی

بخش داخلی

ایستگاه پرستاری

1037

ایستگاه پرستاری

1041

اتاق سرپرستار

1036

اتاق سرپرستار

1042

اتاق پزشک

1038

اتاق پزشک

1043

بخش زنان و زایمان

واحد آندوسکوپی و فیزیو تراپی

ایستگاه پرستاری

1053

آندوسکوپی

1103-1102-1101-1100-1104

اتاق سرپرستار

1054

فیزیوتراپی

1099-1098-1097-1096

بخش اطفال

بخش آزمایشگاه

ایستگاه سرپرستاری

1058

پذیرش

1229

اتاق سرپرستار

1057

میکروب شناسی

1112

اتاق پزشک

1056

انگل شناسی

1219

بخش نوزادان ویژه

1064

بیوشیمی

1109-1108-1110


 

اتاق پزشک

1107-1106

درمانگاه تخصصی

مسئول درمانگاه

1169

پذیرش درمانگاه

1165

اتاق پزشک قلب

1163

اتاق پزشک اطفال

1168

اتاق جراح عمومی

1166

اتاق تست ورزش

1175

اتاق پزشک گوش , حلق و بینی

1164

اتاق متخصص اعصاب و روان

1167

اتاق متخصص چشم

1162

درمانگاه زنان

1161

اتاق متخصص داخلی

1160

اتاق متخصص عفونی

1170

اتاق واکسن

1171

شماره تلفن های مستقیم بیمارستان شهید دکتر بهشتی آستارا

ریاست بیمارستان

44835099
مدیریت بیمارستان

44839994
 دفتر حراست بیمارستان

44839996
IT (مهندس رهسپار)

44836676—44836661
سانترال

44837499

44836662-4
دفتر پرستاری

44832899
مدیر پرستاری

44833599
دفتر ریاست

44835099
فاکس دفتر ریاست

44835199
رئیس حسابداری

44833699
اورژانس

44832099
مسئول فنی آزمایشگاه

44837599
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/11/07
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  9024
امروز :  4
دیروز :  9