سایت اصلی دانشگاه |  جمعه 28 خرداد 1400 English
جستجو:  
رئوس برنامه ها

رئوس برنامه ها

 1-مراقبت سلامت گروه سنی 5 تا 18 سال

اهم فعالیت:

تشکیل جلسه با مدیریت در خصوص معاینات دانش آموزان گروه هدف(  پیش دبستانی و بدو ورد به مدرسه و دانش آموزان پایه های 4، 7 و 10)

برگزاری کمیته سلامت نوجوانان و مدارس با آموزش و پرورش در خصوص سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان پیش دبستانی و بدو ورد به مدرسه و دانش آموزان پایه های 4، 7 و 10

برگزاری کلاس آموزشی جهت مراقبین سلامت و بهورزان

ارسال دستورالعمل سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود و پیش دبستانی و مراقبت دوره ای سایر پایه ها

نظارت بر نحوه  مراقبت سلامت نوآموزان، بدو ورود و دانش آموزان وثبت اطلاعات در  سامانه یکپارچه بهداشت (سیب)

گزارش اجرای واکسیناسیون توام دانش آموزان

گزارش عملکرد ماهانه مراقبت های بدو ورود به مدرسه و دانش آموزان پایه های 4، 7 و 10 به معاونت محترم بهداشتی

2-مدارس مروج سلامت

اهم فعالیت :

تشکیل کمیته مروج سلامت  با اداره آموزش و پرورش ، شهرداری ، فرمانداری و ...

تشکیل جلسه توجیهی با مدیران ، مربیان بهداشت مدارس در خصوص اجرای مدارس مروج سلامت

تشکیل کلاس آموزشی با مراقبین سلامت و تیم سلامت

اجرای برنامه مروج سلامت(بازدید از نحوه اجرای برنامه در مدارس مروج سلامت ، انجام  ممیزی خارجی توسط تیم ممیزی

بررسی نتایج ممیزی خارجی و گزارش عدم انطباق

تکمیل برنامه نرم افزاری مروج سلامت و ارسال به استان

ارسال اسامی مدیران ومربیان مدارس مروج ستاره دار به استان جهت ارائه لوح

  3- بلوغ و سلامت باروری نوجوانان گروه هدف

اهم فعالیت :

برگزاری کارگاه های آموزش برای کارکنان ارائه دهنده خدمت در خصوص بلوغ و سلامت باروری

تهیه و توزیع مجموعه آموزشی بلوغ و سلامت باروری نوجوانان

آموزش و مشاوره بلوغ و سلامت باروری

نظارت و تحلیل برارزیابی خدمات بلوغ و باروری

ارسال گزارش برنامه آموزش و مشاوره بلوغ و سلامت باروری به استان

4-استقرار برنامه تمرینات کششی در کلاس

اهم فعالیت :

ابلاغ و ارسال برنامه عملیاتی و دستورالعمل اجرای برنامه تمرینات کششی به مراکز ارائه دهنده خدمت

برگزاری جلسات توجیهی با مسئولین آموزش و پرورش و برگزاری دوره های آموزشی تمرینات کششی برای ارائه دهندگان خدمت(مراقبین سلامت ،مدیران و مربیان مدارس هدف برنامه ،اولیاء مدارس ،دانش آموزان

گزارش نظارت،

 5-ترویج ازدواج سالم در جوانان 

اهم فعالیت

برگزاری کلاس های  آموزشی ترویج ازدوج  سالم جهت مراجعین جوان به بخش بهداشت ودرمان

برگزاری کارگاه ترویج ازدواج سالم در جوانان جهت دانشجویان دانشگاه پیام نور

 برگزاری کارگاه ترویج ازدواج سالم در جوانان جهت مددجویان جوان هلال احمر

برگزاری کارگاه ترویج ازدواج سالم در جوانان جهت دانشجویان دانشکده سماء

برگزاری کارگاه ترویج ازدواج سالم در جوانان جهت دانشجویان دانشگاه آزاد

برگزاری کارگاه ترویج ازدواج سالم در جوانان جهت بسیجیان پایگاه بسیج

برگزاری کارگاه ترویج ازدواج سالم در جوانان جهت کارشناسان ستادی و مراقبین سلامت

انجام پیش آزمون و پس آزمون  در کارگاه های فوق و آنالیز نتایج آن و ارسال گزارش مصور به استان

6-برگزاری هفته ازدواج

تشکیل کمیته با مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان جهت هماهنگی برنامه هفته سلامت جوانان

تهیه و ارسال تراکت وپوستربه مراکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی ، پایگاه ها و خانه های بهداشت

ارسال پمفلت ازدواج مناسب و مطالب آموزشی ترویج ازدواج سالم در جوانان برای جوانان به کلیه مراکز خدمات جامع  شهری روستایی و پایگاه ها

مکاتبه با مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاهها در خصوص مشاوره و آموزش چهره به چهره به جوانان در خصوص ازدواج سالم

برگزاری همایش ترویج ازدواج سالم در جوانان وتوزیع کتاب ازدواج در همایش برگزاری کلاس مشاوره به زوجین

بارگزاری برنامه همایش در سایت شبکهآموزش در باشگاهای ورزشی و توزیع تراکت و پمفلتبرگزاری کارگاه آموزشی ترویج ازدواج سالم در جوانان جهت مراقبین و بهورزان

 آموزش جواان تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی  

آموزش جوانان تحت پوشش پایگاه خدمات جامع سلامت 

7-نهادینه سازی سبک زندگی سالم در جوانان 

اهم فعالیت :

برگزاری کمیته ارتقای سلامت جوانان

( طرح موضوع به مناسبت خاص ،تعیین شرح وظیفه جهت موضوع مطروحه ،اخذگزارش انجام فعالیتهای مطروحه ازاعضای کمیته

تنظیم صورتجلسه وارسال به اعضای کمیته واعلام نتیجه کمیته به مسئولین مافوق و ذینفعان)

برگزاری هفته سلامت جوان:

 (.هفته سلامت جوان با برنامه ای متنوع اعم ا زتشکیل کمیته ، تهیه و نصب بنر اطلاع رسانی ، ارسال تراکت هفته جوان به ادارات مختلف، آموزش ومعاینات رایگان جوانان توسط بهورز و مراقب سلامت و توسط پزشک ، برگزاری کارگاه ترویج ازدواج سالم و آموزش پیشگیری از رفتارهای مخاطره آمیز ،برگزاری نمایشگاه ، برگزاری جشن و اهداء جوایز ، برگزاری مسابقه و برگزاری مشاوره تغذیه رایگان  و... )

 

 

8-مداخلات پیشگیرانه در جوانان 29-18 سال با رویکرد کاهش میزان مرگ بواسطه حمل و نقل

اهم فعالیت :

تشکیل کمیته ارتقای سلامت جوانان و مطرح کردن برنامه مداخلات پیشگیرانه در جوانان 18-29 سال با رویکرد کاهش میزان مرگ بواسطه حوادث حمل و نقل در کمیته مذکور

شرکت کارشناسان مسئول وکارشناسان واعضای هسته آموزشی شهرستان درکارگاه آموزشی استانی

برگزاری کلاس آموزشی در مراکز تجمع جوانان

برگزاری کلاس آموزشی جهت دانشجویان ومراجعین جوان به بخش بهداشت ودرمان،زوجین وکارگران جوان و سربازها ،پیشه وران ورانندگان و.......

نظارت و ارزیابی برنامه

 

 

 9-مراقبت از سلامت جوانان18 تا 29 سال

 

اهم فعالیت:

تشکیل کمیته ارتقای سلامت جوانان  با ذینفعان درون و برون سازمانی جهت برگزاری بهینه برنامه وجلب مشارکت آنان

ارزیابی دوره ای جوانان 18 تا 29 سال مبتنی بر بسته خدمت

نظارت، پایش و ارزیابی برنامه

ارائه گزارشات دوره ای اقدامات به عمل آمده

 

 


 

 

 

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/05/09
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1264
امروز :  1
دیروز :  0