سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 English
جستجو:  
شاخص های واحد پیشگیری از بیماریها شبکه آستارا

جدول میزان بروز کم کاری مادر زادی تیروئید

سال

تعداد نوزادان غربالگری شده

تعداد بیماران شناسایی شده

میزان بروز بر حسب هر 1000نوزاد

86

1160

3

6/2

87

1218

0

0

88

1342

3

2/2

89

1469

3

2

90

1575

2

3/1

91

1480

3

2

شش ماهه اول 92

790

2

5/2

جدول میزان شیوع کم کاری مادر زادی تیروئید از سال 90 – 86

تعداد نوزادان غربالگری شده

تعداد بیماران شناسایی شده

میزان شیوع بر حسب هر 1000 نوزاد

8244

14

7/1

توضیح اینکه به ازائ هر 590 نوزاد یک بیمار کم کاری تیروئید مادر زادی شناسایی شده است


جدول پوشش غربالگری هیپوتیروئید مادرزادی شهرستان آستارا

87

آستارا

1293

1218

94%

88

آستارا

1335

1342

100%

89

آستارا

1344

1469

109%

90

آستارا

1429

1575

110%

91

آستارا

1496

1480

99%

شش ماهه اول 92

آستارا

752

790

105%

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/04/10
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  937
امروز :  1
دیروز :  1