سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 5 آذر 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1399/07/15     تعداد دفعات مشاهده 99 بار     ساعت 07:00     گروه خبری اخبار شبکه بهداشت آستارا

اولین جلسه درون بخشی هرخانه یک پایگاه سلامت با هدف مشارکت عموم مردم در تامین سلامتی خود ودیگران در سالن اجتماعات شبکه بهداشت ودرمان استارا بارعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان آستارا،دکتر نظام عباسی -مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دراین جلسه گفت:هدف از اجرای برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت ، تربیت یک سفیر سلامت به ازای هر خانواده است که برای تامین سلامتی خانوارها از ضروریات میباشد.وی اجتماعی سازی سلامت  را در جهت مشارکت فعال وساختار مند افراد در خانواده ها وجامعه وجلب مشارکت بین بخشی در تامین سلامت وارتقای آن عنوان کرد وافزود برای گسترش مشارکت آگاهانه مردم در عرصه سلامت نیاز به آموزش در خانواده ها توسط کارشناسان بهداشتی احساس می شود که باید به گونه ای مناسب ازطریق کارگاه های آموزشی این امر میسر گردد.در ادامه مهناز نبی زاده -کارشناس مسئول آموزش بهداشت شبکه توضیحات کاملی از اجرای این طرح ارائه کرد.ع/پ