سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 4 مرداد 1400 English
جستجو:  
تاریخ 1400/03/25     تعداد دفعات مشاهده 38 بار     ساعت 07:00     گروه خبری اخبار و تازه های شبکه بهداشت و درمان آستانه اشرفیه

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان آستانه اشرفیه ؛جلسه کمیته برون بخشی ودرون بخشی طرح سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدوورود به دبستان و معاینات غربالگری دوره ای دانش آموزان در سال تحصیلی 1401-1400 شهرستان آستانه اشرفیه رأس ساعت 10 صبح روزسه شنبه مورخ 25/3/1400 با ریاست آقای محمدرضا محدث مدیر شبکه بهداشت شهرستان و با حضور کارشناسان سلامت و تندرستی ادارات آموزش و پرورش آستانه اشرفیه و بندرکیاشهر و مدیر محترم آموزش استثنایی آستانه اشرفیه و کارشناسان مسئول واحدهای(مبارزه با بیماریها، بهداشت محیط ، آموزش سلامت ، دهان و دندان،سلامت روان ) برگزار گردید .
تصویر

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان آستانه اشرفیه ؛جلسه کمیته برون بخشی ودرون بخشی طرح سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدوورود به دبستان و معاینات غربالگری دوره ای دانش آموزان در سال تحصیلی 1401-1400  شهرستان آستانه اشرفیه رأس ساعت 10 صبح روزسه شنبه  مورخ 25/3/1400 با ریاست آقای محمدرضا محدث مدیر شبکه بهداشت شهرستان و با حضور کارشناسان سلامت و تندرستی ادارات آموزش و پرورش آستانه اشرفیه و بندرکیاشهر و مدیر محترم آموزش استثنایی آستانه اشرفیه و کارشناسان مسئول واحدهای(روابط عمومی ،مبارزه با بیماریها، بهداشت محیط ، آموزش سلامت ، دهان و دندان،سلامت روان ) برگزار گردید . در ابتدامحمد رضا محدث ضمن تشکر از حضور بموقع مدعوین محترم اهداف برگزاری جلسه که با توجه به شیوع بیماری کووید19 و اهمیت مدنظر قراردادن ملاحظات لازم جهت پیشگیری از بیماری برای گروه هدف سنی 6تا7 سال و با عنایت به آغاز برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدوورود به دبستان را بیان نمودند و در ادامه خانم مریم گلزارکارشناس سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس کلیات اجرای اهداف برنامه را که اهمیت انجام غربالگری دانش آموزان و نوجوانان و افزایش کیفی ارائه خدمات تأکید ودر این خصوص، حساس سازی پرسنل محیطی در ارائه با کیفیت مراقبتها و ثبت صحیح آن در سامانه سیب را ضروری دانست تشریح نمودند و همچنین کارشناسان محترم حاضردر جلسه درخصوص اجرای بهتر برنامه بحث و تبادل نظر نمودند.

در نهایت پس از بحث و تبادل نظر بین اعضاء کمیته ، موارد ذیل مصوب گردید :

1- برنامه سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدوورود به دبستان از 1/4/1400 آغاز و تاپایان مرداد ماه و پیش دبستانی از مهر تا آبان ماه سال جاری در پایگاه سنجش شهرستان پس از ارزیابی اولیه جهت تکمیل واکسیناسیون و مراقبت های دوره ای مربوطه به مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش ارجاع شوند.

2-خوداظهاری نوآموزان و همراهان در سامانه self.salamat.gov.ir و همراه داشتن پیامک نهایی از سامانه مذکور ضروری می باشد.

3-کلیه عوامل اجرایی پایگاه های سنجش بایستی در سامانه self.salamat.gov.ir ثبت نام و هر سه روز یکبار مجدداً نرم افزار سلامت را تکمیل نمایند.شایان ذکر است مدیر پایگاه سنجش بایستی وضعیت سلامتی پرسنل مربوطه را با مشاهده پیامک نهایی سامانه مذکور کنترل نماید.

4- ارائه گواهی سنجش فقط برای ثبت نام دانش آموزان بدوورود (پایه اول و دهم ) که نیاز به تزریق واکسن دارند؛ الزامی بوده و می بایست قبل از شروع سال تحصیلی انجام گردد. لذا دانش آموزان پایه های چهارم و هفتم می توانند ضمن هماهنگی با مدیر مدرسه به همراه والدین در طی سال تحصیلی ( در زمان سنجش با رعایت پروتکل های بهداشتی) جهت تکمیل شناسنامه سلامت به مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش خانوار و پس از انجام معاینات، فرم تأیید شده را به مدرسه تحویل دهند.

5-استفاده از ماسک برای پرسنل و مراجعین به طور جدی تحت کنترل گرفته و از حضور افراد بدون ماسک جلوگیری گردد.