سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 6 مرداد 1400 English
جستجو:  
تاریخ 1400/03/12     تعداد دفعات مشاهده 33 بار     ساعت 17:00     گروه خبری اخبار و تازه های شبکه بهداشت و درمان آستانه اشرفیه

دکتر آبتین حیدرزاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، صبح روز سه شنبه مورخ 1400/03/11 باحضور در شبکه بهداشت و درمان شهرستان آستانه اشرفیه ضمن بازدید از کلیه واحدهای ستادی این شبکه، از نزدیک درجریان امور قرار گرفت.
تصویر

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان آستانه اشرفیه، صبح روز سه شنبه مورخ 1400/03/11،دکتر آبتین حیدرزاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، سرزده از شبکه بهداشت و درمان این شهرستان بازدید کردند.در این دیدار دکتر حیدرزاده با حضور در ستاد شبکه بهداشت و درمان ، از کلیه واحدهای ستادی این شبکه بازدید کرده و به بررسی و ارزیابی عملکرد شبکه بهداشت و درمان پرداختند. همچنین بررسی مشکلات موجود درواحدهای ستادی،روند اجرا وبررسی دقیق آمار واکسیناسیون علیه کووید19  از دیگر موارد مورد بازدید معاون امور بهداشتی در شهرستان آستانه اشرفیه بود.