سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 23 خرداد 1400 English
جستجو:  
تاریخ 1400/01/31     تعداد دفعات مشاهده 20 بار     ساعت 07:00     گروه خبری اخبار و تازه های شبکه بهداشت و درمان آستانه اشرفیه

توزیع بسته های حمایتی بین سالمندان وگروههای آسیب پذیر
تصویر

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان آستانه اشرفیه ؛صبح روز دوشنبه مورخ 1400/1/30 درراستای مدیریت وکنترل اپیدمی کووید 19 به شیوه محله و خانوار محله وراهبرد 5طرح شهید سلیمانی حفاظت از گروههای اسیب پذیر شامل سالمندان و افراد دارای بیماری زمینه ای بسته های حمایتی معیشتی با مشارکت سپاه پاسداران و بسیج شهرستان و شبکه بهداشت ودرمان استانه اشرفیه بین گروههای اسیب پذیر جامعه توزیع گردید