سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 10 مرداد 1400 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف
چاپ

معرفی واحد بهداشت حرفه ای:

بهداشت حرفه ای عبارت است از علم و هنر پیش بینی، تشخیص، ارزیابی و کنترل خطرهای بهداشتی در محیط کار و هدف آن تامین، نگهداری و بالابردن سلامت و تندرستی کارکنان و در پایان، ایمن نگهداشتن جامعه است. بهداشت حرفه ای باید به ارتقاء بالاترین درجه سلامتی فیزیکی، روحی و اجتماعی و رفاه کارگران در همه مشاغل فکرکند.

حفظ سلامتی کارگران در مقابل شرایط کاری آنها، حفاظت کارگران ازخطرات ناشی از فاکتورهای ضدسلامتی، قراردادن و نگهداری کارگر در یک محیط شغلی مطابق با توانایی های روحی و فیزیکی وی و تنظیم کار برای افراد و درنظرگرفتن هرفرد برای شغل مشخص از جمله وظایف بهداشت حرفه ای است.

در بهداشت حرفه ای، بیماریها و عوارض حاد و مزمن ناشی از عوامل زیان آور محیط کار بررسی می شوند که در بردارنده عوامل فیزیکی، عوامل شیمیایی، عوامل زیست شناختی و عوامل زیان آور ارگونومیک هستند.

به طور کلی، می توان گفت که بهداشت حرفه ای علمی چند نظامی (چند رشته ای) بوده و ترکیبی از علوم پزشکی و مهندسی می باشد.

همان گونه که اشاره شد یکی از برنامه های اصلی بهداشت حرفه ای، مطالعه شرایط نامناسب محیط کار یا به عبارتی بررسی و شناسایی عوامل زیان آور محیط کار است. عوامل زیان آور محیط کار به چهار دسته عمده به صورت زیر تقسیم می شوند:

1- عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار مانند صدا، ارتعاش، گرما، سرما، روشنایی، پرتو ها و...

2- عوامل شیمیایی زیان آور مانند مواد شیمیایی سمی که برخی بیماری ها و مسمومیت های شغلی را سبب می شوند. هر یک از عوامل یاد شده اگر از حد تحمل فیزیولوژیک بدن انسان پیشی گیرد، عوارض و آسیب هایی را ایجاد خواهند نمود.

3- عوامل زیست شناختی زیان آور شامل ویروس ها، باکتری ها، انگل ها، ریکتزیاها و قارچ ها و...

4- عوامل ارگونومیک زیان آور مانند وضعیت نامطلوب بدنی در هنگام کار، وارد شدن فشار بیش از حد بر روی اندامی خاص، نبود تناسب جسمانی و روانی میان انسان و کار و...

سمت

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

تصویر

 

 
کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای

 

 
خدیجه غیاث طبری

 

 
کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

 

 
کارشناس بهداشت حرفه ای

 

 
فاطمه قلندری شهربجاری

 

 
کارشناسی بهداشت حرفه ای
 

 

 
کارشناس بهداشت حرفه ای

 

 
حمیدرضا استوار

 

 
کارشناسی بهداشت حرفه ای
 

 

 
کارشناس بهداشت حرفه ای

 

 
ام لیلا حقیقت پسند آستانه

 

 
کارشناسی بهداشت حرفه ای
 

در بهداشت حرفه ای عمده کوشش ها بر پیشگیری، ارزیابی این عوامل، اندازه گیری آنها و در صورت نیاز کنترل آنها می باشد .بدین ترتیب، از مهمترین وظایف مهندس بهداشت حرفه ای می توان به موارد زیر اشاره کرد:

شرح وظایف واحد بهداشت حرفه ای

برنامه ریزی

- تهیه و تدوین برنامه عملیاتی در سطح ستاد مرکز بهداشت شهرستان و مراکز بهداشتی درمانی

- برنامه اقدامات پیشگیرانه از بروز بیماریهای شغلی

- تهیه و تدوین برنامه ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار

- و .....

نظارت و پایش

- پایش فعالیت های مراکز بهداشتی درمانی شهری روستایی شهرستان

- نظارت بر عملکرد موسسات سلامت کار در سطح شهرستان

- نظارت بر وضعیت بهداشت حرفه ای کارگاهها وکارخانجات سطح شهرستان

- نظارت بر عملکرد کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع

- نظارت برعملکرد تشکیلات بهداشت حرفه ای

- نظارت برکنترل عوامل زیان آور درصنایع

- نظارت بر عملکرد بهسازی کارگاههای مشمول مشاغل سخت و زیان آور

- نظارت بر کنترل مواد شیمیایی در بخش های مختلف

هماهنگی

هماهنگی درون بخشی

- هماهنگی با واحد آموزش بهداشت در زمینه برنامه های آموزشی

- هماهنگی با گروه تخصصی گسترش شبکه ها در زمینه ادغام بهداشت حرفه ای در سیستم شبکه

هماهنگی برون بخشی

- هماهنگی با مراجع قضائی و شوراهای حل اختلاف درخصوص رسیدگی به پرونده تخلفات بهداشتی

- هماهنگی با نیروی انتظامی درخصوص همکاری در لاک و مهر واحدهای متخلف و جلب متهمین

- هماهنگی با سازمان دامپزشکی شهرستان

- هماهنگی با شهرداری ها و سازمانهای مرتبط

- هماهنگی با مجامع امور صنفی و اتحادیه های مربوط

- هماهنگی با معاونت بهداشتی استان

- هماهنگی با استانداری، فرمانداریها و بخشداریها

- هماهنگی با سازمان کار وامور اجتماعی شهرستان

- هماهنگی با مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی شهرستان

- هماهنگی با سازمان جهاد کشاورزی شهرستان

- هماهنگی با سازمان محیط زیست شهرستان

اقدامات اجرائی

- اجرای ادغام بهداشت حرفه ای در سیستم شبکه

- اجرای برنامه بهداشت کشاورزی

- اجرای برنامه طب کار (معاینات دوره ای شاغلین )

- اجرای برنامه ساماندهی روشنایی در محیط کار

- اجرای برنامه مقابله با صدا

- اجرای برنامه ارگونومی

- اجرای برنامه مشاغل سخت وزیان آور

- اجرای برنامه مدیریت پسماند

- اجرای برنامه ایمنی مواد شیمیایی

- اجرای برنامه مدیریت حوادث شیمیایی

- اجرای برنامه کنترل و حذف سیلیس، سرب، آزبست، جیوه در محیط کار

- اجرای برنامه بهداشت پرتوکاران

- اجرای برنامه بهداشت معادن

- اجرای طرح بهگر

- اجرای طرح بقا ( بهداشت قالی بافان)

- نظارت بر کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

- اندازه گیری عوامل زیان آور

- اجرای برنامه پایش و نظارت بهداشت حرفه ای در کارگاهها و کارخانجات

آموزش

- آموزش حین خدمت و بدو خدمت پرسنل بهداشت حرفه ای در زمینه برنامه های بهداشت حرفه ای از طریق برگزاری کارگاه آموزشی

- آموزش بهورزان خانه های بهداشت در زمینه بهداشت حرفه ای

- آموزش رابطین

- آموزش مدیران واحدهای تولیدی و شاغلین آنها

- آموزش متصدیان صنوف تولیدی وفنی

- آموزش کارشناسان و کاردانان بهداشت حرفه ای و بهورزان

- آموزش کارشناسان و کاردانان بهداشت حرفه ای شاغل در کارخانجات

پشتیبانی

- پیگیری اعتبارات بهداشت حرفه ای

- پیگیری نحوه برگزاری کارگاههای آموزشی از طریق اموراداری و مالی

- پیگیری تجهیزات اندازه گیری آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

جمع آوری وتجزیه وتحلیل آمار واطلاعات

- جمع بندی فرمهای آماری ارسالی از مراکز بهداشتی و درمانی

- تهیه کارنامه عملکرد سه ماهه، شش ماهه وسالیانه

- ارسال پس خوراند آمار و فعالیت های انجام شده به مراکز بهداشت و درمانی

- تجزیه وتحلیل آمار و ا طلاعات

- ارسال آمار عملکرد شش ماهه و سالیانه پس از تصحیح و تجزیه و تحلیل اطلاعات به معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/09/27
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  494
امروز :  2
دیروز :  1