سایت اصلی دانشگاه |  شنبه 8 آذر 1399 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد بهداشت خانواده


این واحد در برگیرنده طبقات مشاغلی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی انجام کارهای تخصصی، مطالعاتی، طرح ریزی و اجرای برنامه های مختلف در زمینه امور بهداشتی را که عملاً متضمن مشاوره، راهنمایی، بررسی، سرپرستی اجرای مقررات، طرح ریزی و ارزشیابی برنامه های آموزش بهداشت بمنظور بالا بردن سطح بهداشت عمومی و راهنمائی مردم و گروه های خاص به منظور درک وشناسایی امکانات بهداشتی می باشد را بعهده دارد.

پرسنل واحد بهداشت خانواده

 

سمت

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

تصویر

کارشناس مسئول بهداشت خانواده

سیده شبنم پی سخن

پزشک


کارشناس برنامه سلامت مادران

شهربانو ایمانی

کارشناسی مامایی

 

کارشناس برنامه میانسالان و سالمندان

حمیده رستار

کارشناسی مامایی

 

کارشناس برنامه کودکان

حورا نجات دهنده بشر

کارشناسی مامایی

 

کارشناس برنامه باروری سالم

فاطمه انجم روز

کارشناسی مامایی

 
رئوس برنامه های واحد بهداشت خانواده

*اجرای برنامه های آموزش بهداشت عمومی در سطوح مختلف

* بررسی و برنامه ریزی و تعیین اهداف و خط مشی های اجرائی در زمینه بهداشت خانواده ودر قالب سیاست های وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

* همکاری با مراکز بهداشتی و درمانی در اجرای طرحها و برنامه های مورد نیاز

* نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات و برنامه ها و مقایسه آن با ضوابط و معیارهای تعیین شده

* تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطلاعات مربوط به عملکرد برنامه ها

* نگهداری ضوابط ، اطلاعات و داده های موجود در برنامه و بهره گیری از آن در برنامه ریزی های آینده

* همکاری و هماهنگی با سازمان ها، مؤسسات، نهادها به منظور برنامه ریزی و پیشبرد اهداف برنامه بهداشت خانواده

* تهیه و تنظیم برنامه ها و مطالب آموزشی برای سطوح مختلف و نظارت بر اجرای آنها

* تهیه برنامه های آموزشی حین خدمت جهت رده های مختلف برنامه های بهداشت خانواده

* انجام بررسیها و تحقیقات فنی و اجتماعی و جمعیتی در زمینه برنامه های بهداشت خانواده

* همکاری مؤثر و مداوم با سایر واحدهای بهداشتی

* شرکت در جلسات، کمیسیون ها، کمیته های فنی و تخصصی بهداشت خانواده بمنظور برنامه ریزی و بحث و تبادل نظر در زمینه حل مسائل و مشکلات موجود و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی در زمینه های مختلف

* تهیه و تنظیم گزارش از نحوه عملکرد و پیشرفت برنامه ها و ارائه آن به مسئولین مربوط

* پیگیری برای تأمین نیرو انسانی مورد نیاز واحد بهداشت خانواده و نظارت بر توزیع نیروی انسانی واحدهای ارائه خدمت

معرفی برنامه های بهداشت خانواده

1 – برنامه مراقبتهای ادغام یافته باز نگری شده کودکان شامل:

الف – برنامه کودک سالم : برنامه مراقبت کودک سالم راهکاری است برای جداکردن کودکان سالم از کودکان به ظاهر سالم یا مستعد بیماری که هنوز نشانه های بیماری در آنها مستقر نشده است . در حقیقت هدف این برنامه طراحی نظام غربالگری استاندارد مراقبت کودکان صفر تا پنج سال و اجرای آن می باشد .که با ارزیابی کودک از نظر وضعیت عمومی یا نشانه های خطر ، تغذیه ، رشد ، دور سر ، وضعیت دهان ودندان ، بینایی شنوایی، تکامل ،شیر مادر،متابولیک،ژنتیک،فشار خون،آنمی،دیس لپیدمی، واکسیناسیون ، مصرف مکمل های دارویی اجرا می گردد .

ب – برنامه مانا :

این برنامه با بهره گیری ازآخرین وضعیت بیماری و مرگ و ابتلادرکشور( نتایج حاصل از آنالیزبار بیماریها) طراحی گردید به گونه ای که علاوه بر تأمین سلامت کودکان به کیفیت زندگی آنان نیز توجه شود. در این روند از علائم و نشانه های بیماری برای انتخاب داروهای مؤثر و منطقی استفاده می شود . این روند شامل روشهایی برای ارزیابی نشانه های مربوط به بیماری شدید، ارزیابی علائم و نشانه های خطر –سرفه و تنفس مشکل – اسهال و کم آبی –تب- مشکل گوش و گلودرد-زردی و همچنین درمانهای قبل از انتقال و حتی احیای کودک می باشد.

2- برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر

یکی از چهار استراتژی اتخاذ شده توسط یونیسف که به انقلاب سلامتی کودکان منجر شده است تغذیه کودک با شیر مادر است. فرآیند رشد ونمو کودکان منظم وپیوسته است ولی سرعت آن در سالهای اول عمر بیشتر است و از آنجائیکه برای تأمین رشد وتکامل مطلوب توجه به نیازهای غذایی کودک و مراقبت کافی از او در این دوران از اهمیت ویژه برخوردار است ، برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر توجه خود را به نیازهای غذایی کودک از دوران نوزادی تا 2سالگی معطوف کرده است. در این روند آموزش به مادران باردار در خصوص نحوه شیر دهی و تداوم تغذیه نوزاد تا پایان 2سالگی، انجام مداخلات لازم و مؤثر ، تقویت مشاوره با مادرمد نظر قرار گرفته است.

3- نظام مراقبت مرگ کودکان

نسبت مرگ ومیر کودکان ( U5MR ) از مهمترین شاخص هایی است که نشان دهنده توسعه کشور هاست. علت انتخاب این شاخص به عنوان نمایه توسعه ، تأثیر عوامل مختلف اجتماعی و اقتصادی در کاهش یا افزایش آن است . با مطالعه تاریخچه هر مورد مرگ کودک از زمان دریافت مراقبتهای کودکی و سپس محل و زمان و شرایط بیماری میتوان :

* مراقبتهای کودکی * خدمات اورژانس بین راهی و پیش بیمارستانی

* خدمات اورژانس بیمارستانی * خدمات بیمارستانی

را از نظر کیفیت ، کمیت و سهولت دسترسی بررسی کرد . از این رو اداره سلامت کودکان اقدام به طراحی نظام کشوری مراقبت مرگ کودکان زیر پنج سال نمود و به منظور شناخت عوامل مؤثر در مرگ و میر کودکان و طراحی مداخله مناسب مقررشد برای تمامی موارد مرگ گزارش شده ، پرسشنامه بررسی مرگ تکمیل و در کمیته های کاهش مرگ ومیر کودکان بررسی شود تا با توجه به علت فوت راهکارهای مناسب برای پیشگیری از بروز موارد مشابه ارائه گردد.

4- برنامه هوم کر(HOME CARE (

کاهش میزان مرگ و میر نوزادان

توانمند سازی والدین و مراقبین نوزادان پرخطر ترخیص شده از بیمارستان

شناسایی به موقع علایم خطروپیگیری مداخلات درمانی لازم(پیشگیری از رتینوپاتی نوزاد)

شرح وظایف کارشناس برنامه سلامت کودکان

       1.تدوین برنامه عملیاتی برای هریک از عنوان های برنامه به منظور بررسی و طبقه بندی نیاز ها و اولویت های برنامه

       2.برگزاری برنامه های آموزشی بر اساس نیاز سنجی و بررسیهای بعمل آمده

       3.نظارت بر نحوه اجرای برنامه های آموزشی مربوطه برای ارائه دهندگان خدمت

       4. پایش و نظارت بر چگونگی اجرای برنامه ها در واحدهای ارائه خدمت

        5.آموزش و باز آموزی رده های مختلف پرسنلی ( پزشک – ماما – کاردان – کارشناس و بهورز )

       6. برگزاری کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر

       7.برگزاری کمیته نظام مراقبت مرگ کودکان زیر پنجسال

        8. شرکت در کمیته بهداشت دهان ودندان و هماهنگی درون بخشی جهت رفع تجهیزات برنامه بهداشت دهان ودندان

       9.نظارت بر نحوه توزیع مسواک انگشتی در واحدهای ارائه خدمت

      10. ارزیابی بیمارستان دوستدار کودک بیمارستان

      11. برگزاری کمیته شهرستانی ترویج تغذیه با شیر مادر

      12. برگزاری هفته جهانی شیر مادر و هفته کودک

      13. مشارکت در اجرای طرحهای تحقیقاتی ارائه شده از طرف دانشگاه و وزارت متبوع

14.جمع آوری اطلاعات آمارعملکردی برنامه کودکان و انتقال آن به سایت پورتال وزارت متبوع

15-اعلام گزارش فوری موارد مرگ کودکان زیر 5سال به معاونت بهداشت ودرمان دانشگاه

16-تکمیل پرسشنامه های مرگ کودکان زیر 5سال و انتقال آن به سایت پورتال وزارت متبوع

17-تشکیل کمیته ای خارج از بیمارستانی در صورت وقوع مرگ در خارج از بیمارستان و تدوین مداخلات مؤثر متناسب با علت مرگه واقعه و ارائه آن به واحدهای ارائه خدمت جهت اجرا

18-اعلام گزارش صفر مرگ کودکان 59-1ماهه به صورت فصلی به معاونت بهداشتی و درمان دانشگاه

19-ویزیت و مراقبت نوزادان پرخطر ترخیص شده از بیمارستان در منزل(اجرای برنامه هوم کر)

برنامه سلامت مادران

ارتقاء سلامت مادران یکی از ارکان اساسی مراقبت های بهداشتی درمانی است. در سالهای اولیه استقرار نظام بهداشت ودرمان در کشور، سلامت مادران بعنوان گروه آسیب پذیر مورد توجه خاص سیاست گذاران برنامه سلامتی بود و افزایش سطح دسترسی به مراقبت های دوران بارداری ، زایمان و پس از زایمان به عنوان اولویت مد نظر قرار گرفت و این امر با توسعه سیستم شبکه های بهداشتی میسر گردید.

با بهبود شاخص دسترسی به خدمات، روند ارتقاء کیفی خدمات مورد توجه مسئولین امر قرار گرفت از این رو تعیین رویکردی مناسب به منظور شناسایی زودرس مادران در معرض خطر و ارجاع به موقع آنان و استاندارد سازی خدمات مراقبتی در سطح خارج بیمارستانی شامل استاندارد خدمات معمول و ویژه مادران در مقاطع پیش از بارداری، بارداری، زایمان و پس از زایمان ضروری بود که با تدوین بسته خدمتی استاندارد در سیستم اجرایی گردید که ضمن ارائه خدمات استاندارد مراقبتی، موارد ارجاعی را که از نظر فنی نیازمند خدمات تخصصی است را برای خدمات استاندارد سطح بیمارستان طیقه بندی می کند.

شرح وظایف کارشناس برنامه سلامت مادران

     1. تدوین برنامه عملیاتی به منظور بررسی و طبقه بندی نیاز ها و اولویت های برنامه

     2. مشارکت در اجرای طرحهای تحقیقاتی ارائه شده از طرف دانشگاه و وزارت متبوع

     3. تشکیل کمیته های ارتقاء سلامت مادران در شهرستان

     4.پیگیری واجرای مصوبات کمیته های استانی کاهش مرگ ومیر مادران ابلاغی از معاونت بهداشتی ومصوبات کمیته های شهرستانی

     5.  اجرای برنامه پیگیری مادران پرخطر در دوران بارداری و پس از زایمان(خط نجات مادران باردار پرخطر )

     6. گزارش دهی موارد پرخطر از شهرستان به معاونت بهداشتی

     7.  پایش و نظارت بر چگونگی اجرای برنامه ها در واحدهای ارائه خدمت

     8. پایش ونظارت بر انجام مراقتهای معمول ویژه در مقاطع پیش از بارداری، بارداری، زایمان وپس از زایمان مطابق با بسته خدمتی

     9.  تکمیل فرم وبارگذاری اطلاعات تولدهای خارج بیمارستانی در سامانه در صورت وقوع

     10. برگزاری برنامه های آموزشی بر اساس نیاز سنجی و بررسیهای بعمل آمده

     11.  نظارت بر نحوه اجرای برنامه های آموزشی مربوطه برای ارائه دهندگان خدمت

     12. بازدید وارزشیابی از مراکز دارای کلاس آمادگی زایمان براساس چک لیست استانی

     13. جمع بندی آمار ارزشیابی کلاس آمادگی برای زایمان بصورت فصلی وارسال آن به معاونت بهداشتی

     14. آموزش و باز آموزی رده های مختلف پرسنلی ( پزشک – ماما – کاردان – کارشناس)

     15. نظارت بر آموزش وبازآموزی ارائه دهندگان خدمت ( بهورزان ) توسط هسته آموزشی مراکز شهرستان

     16.پیگیری سلامت مادران باردار پرخطر در زمان بحران

     17.هماهنگی با بیمارستان شهرستان در طرح اسکان مادران در جوار بیمارستان در مواقع بحران

     18پیگیری تأمین تجهیزات مورد نیاز واحدهای ارائه خدمت در مواقع بحران

      19 .برآورد واعلام نیاز تجهیزات کلاسهای آمادگی برای زایمان

برنامه باروری سالم

برنامه باروری سالم در کشور ما از آغاز برنامه با کنترل جمعیت و کاهش رشد مترادف شده، حال آنکه این برنامه شامل ارائه همگانی خدمات با کیفیت، کم هزینه و قابل قبول به نیازمندان و متقاضیان خدمت است تا گیرندگان خدمت بتوانند به هدف های تولید مثل خود و پیشگیری از وقوع حاملگی های ناخواسته و پر خطر از دیدگاه باروری سالم، سقط های غیر ایمن، وقوع بیماری، معلولیت و مرگ دستیابی داشته باشند. گرچه بدلیل نرخ رشد بالای جمعیت در دهه 60 سیاست های کنترلی به لحاظ پیشگیری از انفجار جمعیت دنبال گردید ولی اجرای طولانی مدت این قانون منجر به پایین آمدن نرخ باروری به زیر مرز هشدار یا همان حد جایگزینی شد، از این رو سیاست های جمعیتی با رویکردی جدید در جهت افزایش نرخ باروری در حد جایگزینی یعنی 2.1 تغییر یافت و هم اکنون با دنبال کردن اهداف زیر پی گیری می شود.

اهداف کلی برنامه باروری سالم و جمعیت : به طور کلی افزایش نرخ باروری کلی می باشد

1-حفظ وارتقای شاخص های کاهش مرگ و میرمادر و کودک

2-افزایش بارداری های آگاهانه برنامه ریزی شده

3-توانمند سازی خانواده ها برای انتخاب تعداد فرزندان وزمان فرزند آوری

4- پرهیز از بارداری های زیر 18سال

5-پرهیز از بارداری های بالای 35سال

6- پرهیز از بارداری های با فاصله زمانی کمتر از سه سال

7- پیشگیری از بارداری های پرخطر

8-پیشگیری از بارداریهای ناخواسته

9-کاهش تصمیم به سقط های غیر قانونی

10-تقویت و ارتقای برنامه آموزش های هنگام و پس از ازدواج

شرح وظایف کارشناس باروری سالم

1. تدوین برنامه عملیاتی به منظور بررسی و طبقه بندی نیاز ها و اولویت های برنامه

2. مشارکت در اجرای طرحهای تحقیقاتی ارائه شده از طرف دانشگاه و وزارت متبوع

3. هماهنگی درون بخشی جهت تأمین اقلام مورد نیاز برنامه برای گروه در معرض خطر بارداری ناخواسته

4. برگزاری کمیته خدمات جراحی (توبکتومی)

5. برگزاری برنامه های آموزشی بر اساس نیاز سنجی و بررسیهای بعمل آمده

6. نظارت بر نحوه اجرای برنامه های آموزشی مربوطه برای ارائه دهندگان خدمت

7. پایش و نظارت بر چگونگی اجرای برنامه ها در واحدهای ارائه خدمت

8. آموزش و باز آموزی رده های مختلف پرسنلی ( پزشک – ماما – کاردان – کارشناس )

9. نظارت بر آموزش و باز آموزی توسط هسته آموزشی مراکز

10. جمع آوری آمار عملکرد آموزشی وارائه آمار عملکرد فصلی آن به معاونت بهداشتی

11. برگزاری کلاس آموزش هنگام ازدواج برای زوجین در شرف ازدواج

12. نظارت بر نحوه برگزاری کلاسهای آموزش هنگام ازدواج براساس چک لیست استانی

13. نظارت بر توزیع وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مامایی

14. برگزاری هفته جمعیت

برنامه میانسالان

بزرگسالان یا بعبارت دیگر والدین محور سلامت خانواده بوده ومرگ ومیر، ناتوانی ورفتارهای آنها همه ابعاد سلامت خانواده را تحت تاثیر قرار میدهد وخطرات تهدید کننده سلامتی آنان بر سلامت سایر گروههای سنی در خانواده نیز موثر است. چهره سلامت وبیماری در این گره سنی متفاوت با سایر گروههای سنی است ومداخله برای کاهش بار بیماریها در آنان به سادگی کنترل بیماریهای واگیردارمقدور نیست از این رو لازم است گروه سنی تقریباً فراموش شده بزرگسالان که در همه امور خانواده نقش محوری بعهده دارند نیز مانند سایر گروههای سنی مورد توجه قرارگیرند،تشابه مسائل ومشکلات سلامتی در هر گروه سنی سبب می شود که بارویکرد سن محوربتوان بر مسائل هر گروه متمرکز شده وبا توجه به اولویتها در هر گروه برای حفظ وارتقاء سلامت آن گروه چاره اندیشی کرد. از این رو اداره کل دفتر سلامت جمعیت خانواده ومدارس با هدف کاهش موربیدتی ومورتالیتی وبهبود کیفیت زندگی بزرگسالان (گروه سنی 59-30 سال) با هدف :

ا-تأمین پوشش کافی برای ارائه خدمات

2-انجام مداخلات لازم برای ارتقاء شیوه زندگی گروه هدف

3-انجام اقدامات لازم برای تشخیص زود هنگام بار بیماریهای مهم واولویت دار تصمیم دارد این گروه سنی را حمایت نماید و بدین منظور از طریق :

1-ارائه خدمات جامع سلامت محور ( پیشگیرانه ،تشخیص زودرس)

2 - کنترل عوامل خطر قابل مداخله در سطح فرد

3-آموزش ومشاوره برای توانمند سازی در راستای بهبود رفتار و ارتقاءشیوه زندگی وتقویت خود مراقبتی

شرح وظایف کارشناس سلامت میانسالان

1. تدوین برنامه عملیاتی به منظور بررسی و طبقه بندی نیاز ها و اولویت های برنامه

2. هماهنگی درون بخشی جهت تأمین اقلام مورد نیاز برنامه

3. برگزاری برنامه های آموزشی بر اساس نیاز سنجی و بررسیهای بعمل آمده

4. نظارت بر نحوه اجرای برنامه های آموزشی مربوطه برای ارائه دهندگان خدمت

5. پایش و نظارت بر چگونگی اجرای برنامه ها در واحدهای ارائه خدمت

6. آموزش و باز آموزی رده های مختلف پرسنلی ( پزشک – ماما – کاردان – کارشناس و بهورز )

7. جمع آوری آمار عملکرد آموزشی وارائه آمار عملکرد فصلی آن به معاونت بهداشتی

8. مشارکت در اجرای طرحهای تحقیقاتی ارائه شده از طرف دانشگاه و وزارت متبوع

9. شرکت در جلسات سامانه سیب شهرستان و گزارش ارائه خدمات نوین سلامت میانسالان به تفکیک مراکز و رصد نمودن پیشرفت همکاران مراکز و خانه های بهداشت

10. برگزاری هفته ملی سلامت زنان

11. برگزاری هفته ملی سلامت مردان

برنامه سلامت سالمندان

با توجه به پیشرفت های علم پزشکی و بهداشتی امید به زندگی در انسانها( Life Expectancy ) افزایش یافته و باعث سالمندی جمعیت شده است و این بدان معنی است که از نظر آماری افراد سالمند نسبت بیشتری از کل جمعیت را به خود اختصاص می دهند. در کشور ما امید به زندگی برای مردان 5/75 و برای زنان 4/79 می باشد پیشرفت علوم پزشکی در سلامتی جسمی ، افزایش سطح دسترسی مردم به خدمات بهداشتی ، افزایش آگاهی مردم ، تغییر سبک زندگی از جمله دلایل افزایش سن امید به زندگی در ایران است هر چند سن امید به زندگی سالم که اشاره به وضع سلامت سالمندان می نماید معمولاً با امید به زندگی افراد فاصله 5 الی 6 ساله دارد. کاهش این فاصله از طریق آموزش شیوه زندگی سالم به سالمندان وارتقاء سلامت آنها بعنوان هدف اصلی برنامه های بهداشتی دراین گروه سنی می باشد. اهداف برنامه سلامت سالمندان کاهش بار بیماریها ، کاهش معلولیت ها و کاهش مرگ های زودرس می باشد که در راستای محورهای کلان اداره سلامت سالمندان از جمله بهبود شیوه زندگی سالم ، غربالگری و شناسایی زودرس بیماریها ، ایمن سازی و پیشگیری مقدماتی ، اولیه و ثانویه تعریف شده است بر اساس چشم انداز اداره سلامت سالمندان هر سالمندی در هر مکان و زمان و به هر دلیل که متقاضی باشد باید بتواند خدمات مراقبتی را دریافت کند و دریافت این خدمات باید به گونه ای باشد که باعث دستیابی سالمند به سالمندی پویا گردد.

شرح وظایف کارشناس سلامت سالمندان

1. تدوین برنامه عملیاتی به منظور بررسی و طبقه بندی نیاز ها و اولویت های برنامه

2. برگزاری برنامه های آموزشی بر اساس نیاز سنجی و بررسیهای بعمل آمده

3. نظارت بر نحوه اجرای برنامه های آموزشی مربوطه برای ارائه دهندگان خدمت

4. شرکت در جلسات سامانه سیب شهرستان و گزارش ارائه خدمات نوین سلامت سالمندان به تفکیک مراکز و رصد نمودن پیشرفت همکاران مراکز و خانه های بهداشت

5. پایش و نظارت بر چگونگی اجرای برنامه ها در واحدهای ارائه خدمت

6. آموزش و باز آموزی رده های مختلف پرسنلی ( پزشک – ماما – کاردان – کارشناس و بهورز )

7. جمع آوری آمار عملکرد آموزشی وارائه آمار عملکرد فصلی آن به معاونت بهداشتی

8. برگزاری هفته سلامت سالمند

شاخصهای برنامه های واحد بهداشت خانواده

1) شاخصهای برنامه باروری سالم مراکز تحت پوشش شهرستان :

- درصد مشاوره فرزندآوری در زنان همسردار تک فرزند و بدون فرزند

- درصد مشاوره فرزند آوری در مادران دارای فرزند دوساله که کمتر از سه فرزنذد دارند

- درصد زنان در معرض خطر بارداری پرخطر که خدمات فاصله گذاری رایگان را دریافت نموده اند

- درصد زنان مراجعه کننده برای مراقبت پیش از بارداری به دنبال مشاوره فرزند آوری

- درصد زوجینی که مورد آموزش/ارزیابی از نظر ناباروری قرار گرفته اند

- تعداد و درصد زنان بررسی شده توسط پزشک از نظر علائم هشدار و نیازمند ارجاع فوری در استفاده کنندگان از روشهای فاصله گذاری

- درصد تعداد زوجین بررسی شده توسط پزشک از نظر ناباروری توسط پزشک

شاخص های برنامه باروری سالم ستاد شهرستان

- درصد پوشش خدمات هنگام ازدواج

- درصد مشاوره فرزند آوری خانواده ها

- میزان باروری کلی (TFR )

2) شاخصهای برنامه میانسالان:

- پوشش حداقل یکبار خدمت میانسالان

- پوشش خدمات ارزیابی دوره ای میانسالان

- پوشش خدمات ارزیابی دوره ای سلامت مردان 30 تا 59 سال

- پوشش خدمات ارزیابی سلامت زنان میانسال

- درصد افراد میانسال دارای فعالیت فیزیکی نامطلوب

- درصد افراد میانسال مبتلا به اضافه وزن و چاقی

- درصد افراد میانسال مصرف کننده دخانیات

- درصد زنان میانسال بررسی شده از نظر مراقبت تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان پستان

- درصد زنان میانسال بررسی شده از نظر مراقبت تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان سرویکس

- درصد زنان دریافت کننده خدمت یائسگی

3) شاخصهای برنامه سالمندان :

- درصد پوشش حداقل یکبار خدمت گرفته

- درصد شاخص فراهمی

- درصد شاخص سالمندان آموزش دیده

4) شاخصهای برنامه سلامت مادران:

شاخص های برنامه سلامت مادران مراکز تحت پوشش شهرستان

- درصد پوشش مراقبت پیش از بارداری(مشترک با ستاد)

- درصد پوشش مراقبت دوران بارداری(حداقل6بار) (مشترک با ستاد)

- درصد پوشش مراقبت دوران پس از زایمان(حداقل2 بار) (مشترک با ستاد)

- تعداد مادران باردار پرخطر مبتلا به بیماری قلبی

- تعداد مادران پرخطر مبتلا به دیابت و دیابت بارداری

- تعداد مادران باردار پرخطر مبتلا به فشارخون بالا(90/140 و بالاتر)

- درصد انجام زایمان به روش سزارین (مشترک با ستاد)

شاخصهای برنامه سلامت مادران ستاد شهرستان

- تعداد مرگ مادر

- درصد حاملگی پرخطر

- درصد زایمان توسط کارکنان تحصیل کرده و دوره دیده

5) شاخصهای برنامه کودکان :

- درصد انجام مراقبت 3 تا 5 روزگی

- درصد انجام مراقبت 14 تا 15 روزگی

- درصد تغذیه انحصاری با شیرمادر در 6 ماه اول عمر

- درصد تداوم تغذیه با شیر مادر تا 24 ماهگی

- درصد شروع بموقع تغذیه کمکی

- درصد کودکان زیر5 سال مراقبت شده

- درصد کودکان زیر 5 سال زیر صدک 3

- درصد کودکان زیر5 سال بالای صدک 97

- درصد کودکان 12 ماهه که برایشان فرم ASQ تکمیل شده است

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/18
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  623
امروز :  2
دیروز :  0