سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 25 خرداد 1400 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد آموزش بهداشت

معرفی واحد آموزش بهداشت

آموزش سلامت مهمترین و مؤثرترین استراتژی در جهت حفظ و ارتقاء سطح سلامت مردم وجامعه است.

افزایش میزان سواد سلامت (health literacy)، تدوین برنامه های آموزشی براساس مدلهای نیاز سنجی و شیوه های مناسب، جلب مشارکت و توانمند سازی جامعه برای حفظ سلامتی افراد و جامعه، سنجش سواد بهداشتی مردم و ارزشیابی میزان اثربخشی مداخلات آموزشی، تولید و انتشار رسانه های چاپی و دیجیتال، افزایش میزان دسترسی جامعه به اطلاعات بهداشتی مفید و مؤثر از طریق ایجاد بانک اطلاعاتی و اصلاح رفتار جامعه و بهبود شاخص های سلامت از جمله رسالت های واحد آموزش بهداشت می باشد.

.

سمت

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

تصویر

کارشناس آموزش بهداشت

نیّر ساغری

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی


شرح وظایف واحد آموزش بهداشت

1-اجرای سیاست ها و برنامه های ابلاغ شده از طرف معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

2-ارایه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زیرمجموعه و سایر سازمان ها، ادارات و نهادها

3-برنامه ریزی برای انجام نیازسنجی آموزشی مرتبط با اولویت های سلامت منطقه

4-طراحی برنامه های آموزشی مبتنی بر نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی و سایر شواهد

5-تدوین و اجرای مداخله در کاهش بیماری های قلبی – عروقی و سرطان ها ( اولویت های استانی ) براساس نیاز سنجی

6-تدوین و اجرای طرح مداخله افزایش بهداشت دهان و دندان دانش آموزان ( اولویت شهرستانی ) براساس نیاز سنجی

7-برنامه ریزی برای انتقال مهارت های آموزشی، ارتباطی و اطلاع رسانی به اعضای تیم سلامت

8-ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بر رعایت استانداردها در فرآیندهای آموزش سلامت در مراکز بهداشتی – درمانی و خانه های بهداشت

9-افزایش دانش کاربردی و ارتقامهارت های آموزشی ،ارتباطی و اطلاع رسانی ( هدا ) در پرسنل مرتبط با سلامت

10-جلب حمایت و همکاری درون بخشی و برون بخشی برای پیشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت

11-همکاری با رسانه های جمعی در طراحی و اجرای برنامه های آموزش سلامت عمومی

12- مشارکت با واحد بهداشت مدارس در اجرای برنامه مدارس مروج سلامت

13-مشارکت در گسترش برنامه های سلامت در مراکز آموزشی، محیط های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی

14-همکاری با سایر واحدهای کارشناسی در طراحی و اجرای مداخلات سلامت در منطقه ( مانند ایدز ، هپاتیت،التور....

15 -مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های مرتبط با مناسبت های سلامت در سطح منطقه

16-جمع آوری، تحلیل، گزارش و بازخورد آمار مربوط به فعالیت های آموزش سلامت به مراکز بهداشتی – درمانی و خانه های بهداشت

17-تدوین و اجرای برنامه های هفته سلامت

18 - مشارکت در طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی استانی و شهرستانی

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/06