سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 10 مرداد 1400 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف شبکه بهداشت و درمان آستانه

معرفی واحد گسترش شبکه

درواقع رابط بین واحدهای پشتیبانی وواحدهای فنی بهداشتی است که برپوشش کامل خدمات بهداشتی درمانی نظارت داردودرجهت ایجادزمینه وبستر مناسب برای فعالیت واحدهای فنی بهداشتی وافزایش میزان دسترسی مردم به خدمات بهداشتی درمانی تلاش میکند.

هدف کلی

تأمین، حفظ وارتقاء سلامتی مردم ازطریق فراهم کردن امکان دسترسی آسان به خدمات بهداشتی درمانی.

پرسنل واحد گسترش

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

تصویر

 

 

 
شیوا بابانژاد

 

 

 

 
کارشناس مسئول گسترش

 

 

 

 
کارشناسی مامایی

 

 

 

 

 
حمیدرضا استوار

 

 

 

 
کارشناس گسترش

 

 

 
کارشناسی بهداشت حرفه ای

 

 

 

 

 
سهیلا عباسپور

 

 
 
 کارشناس گسترش

 

 

 
کارشناسی بهداشت خانواده

 

 

 

 

 
آمنه ملایی

 

 

 

 
اپراتور

 

 

 
دیپلم

 

 

 

        خدماتی که توسط این واحد ارائه می گردد:

·         شناخت خصوصیات جغرافیایی، جمعیتی و توانائی های بالقوه منطقه و تهیه طرحهای جدید متناسب با شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در راستای برنامه های توسعه کشور

·         تعیین خط مشی و اولویت های منطقه در خصوص واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی

·         بررسی، مطالعه و برآورد محل های استقرار واحدهای بهداشتی

·         ادغام خدمات در نظام شبکه مانند توانبخشی مبتنی بر جامعه، پیشنهاد ایجاد و راه اندازی واحدهای بهداشتی درمانی، مطالعه و بازنگری طرح های گسترش شبکه با توجه به تغییرات سیاسی، اجتماعی، جغرافیایی و جمعیتی ایجاد شده در منطقه

·         بررسی و پیش بینی منابع و تجهیزات مورد نیاز جهت راه اندازی واحدهای بهداشتی درمانی

·         مشارکت و هماهنگی با سایر گروه های کارشناسی به منظور استفاده مناسب از فضا، تجهیزات و نیروی انسانی، نظارت بر نحوه هزینه اعتبارات ساختمانی، تجهیزاتی وبه روز رسانی بانک اطلاعاتی آن

·         برآورد و تامین و توزیع نیروی انسانی، عرضه وانعکاس دستاوردهای بهداشتی درمانی به منظور جلب مشارکتهای مردمی و حمایتهای سیاسی و پشتیبانی مالی در منطقه و تجهیز و راه اندازی مرکز آموزش بهورزی

·         هدایت و نظارت بر مرکز آموزش بهورزی به منظور جذب و تربیت بهورزان کارآمد

·         بررسی و برآورد نیاز واحدها در زمینه بهبود استاندارد ساختمان ، تجهیزات و نیروی انسانی

·         بررسی و تحلیل گزارش های واصله، تهیه و ارائه گزارشات ادواری حاوی اطلاعات، گزارش عملکرد، هماهنگی و شورای برنامه ریزی جهت واحدها و اعلام نتایج به سازمان های ذیربط

·         استقرار بیمه سلامت با محوریت پزشک خانواده و نظام ارجاع در سطح روستا و شهر در راستای تحقق عدالت اجتماعی و دسترسی همگانی جامعه به امکانات بهداشتی ودرمانی

·         پرداخت کارمزد و فرایند پایش عملکرد پزشک خانواده

·         پاسخگویی به درخواست ها وشکایات مردمی از نحوه ارائه خدمات بهداشتی درمانی و بررسی تنگناها و نارسایی های موجود درنظام ارائه خدمات و ارئه راه حل مناسب

·         هماهنگی درون بخشی و برون بخشی در زمینه رفع نیاز جامعه به واحدهای ارائه دهنده خدمات

·         طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی به منظور ارتقای کمیت و کیفیت ارائه خدمات در واحدهای بهداشتی درمانی پایش و ارزشیابی برنامه ها ی جارى و نظارت بر واحدهای تحت پوشش و تلاش در جهت ارتقاء کیفیت خدمات آن ها

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1400/04/26
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  718
امروز :  3
دیروز :  1