سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 12 مرداد 1400 English
جستجو:  

Anesthesiology Research Center

Department of  Anesthesiology , Alzahra Hospital

, Guilan University of Medical Sciences, Rasht , Iran

 

مرکز تحقیقات بیهوشی،دپارتمان بیهوشی ،بیمارستان الزهرا،

دانشگاه علوم پزشکی گیلان ،رشت ،ایران

اخبار و تازه ها