یکشنبه 23 خرداد 1400
EN
تاریخ 1400/01/16     تعداد دفعات مشاهده 63 بار     ساعت 23:29:08     گروه خبری اخبار شهید انصاری رودسر

تصویر

 روزدوشنبه 16 فروردین سال جاری آقای دکتر محمودی مدیر اداره بازرسی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و آقای دکتر محمدی مدیر روابط بین الملل دانشگاه بهمراه ریاست و مدیریت بیمارستان شهید انصاری رودسر از پروژه تکمیل شده و قابل افتتاح کلینیک ویژه ،دستگاه CTscan و همچنین وضعیت تاسیسات و مشکلات مربوط به سیستم خنک کننده (چیلر) که اسقاط می باشد و دیگهای آبگرم و بخار که نیاز به تعمیر دارند بازدید بعمل آوردند.