یکشنبه 23 خرداد 1400
EN
تاریخ 1399/12/27     تعداد دفعات مشاهده 63 بار     ساعت 06:00     گروه خبری اخبار شهید انصاری رودسر

تصویر

روز چهارشنبه 27 اسفند سال جاری جلسه ای با حضورآقای دکتر یوسفی رئیس بیمارستان و سایر اعضاء در دفتر ریاست تشکیل شد،در این جلسه در خصوص تدوین برنامه مشخص و هدفمند جهت واکسیناسیون پرسنل شاغل در بیمارستان شهید انصاری براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت ،اولویت تزریق واکسن با گروههای در معرض خطر : پرسنل بخشهای جراحی ،دیالیز،رادیولوژی ،اطفال و CCU تعیین گردید.