جمعه 7 آذر 1399
EN
تاریخ 1399/02/16     تعداد دفعات مشاهده 257 بار     ساعت 12:46:58     گروه خبری اخبار شهید انصاری رودسر

بمناسبت روز ماما، آقای دکتر یوسفی مدیر شبکه بهداشت، آقای دکتر باصره رئیس بیمارستان ،آقای رمضانپور مدیر بیمارستان ، خانم مهرزاد مدیر خدمات پرستاری از ماماهای شاغل در بیمارستان با اهداء گل و کارت هدیه به چند نفر ماما تقدیر و تشکر بعمل آوردند.