یکشنبه 16 آذر 1399
EN
تاریخ 1399/01/07     تعداد دفعات مشاهده 196 بار     ساعت 09:53:28     گروه خبری اخبار شهید انصاری رودسر

در پی درگذشت آقای دکتر مومنی پیمانکار آزمایشگاه بیمارستان شهید انصاری رودسر روز چهارشنبه 6 فروردین سال جاری جلسه ای با حضور نماینده فرماندار آقای کاظمی ، نماینده دادستان آقای کرجالیان و فرزند مرحوم دکتر مومنی و آقای دکتر بلوکی رئیس آزمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، آقای دکتر یوسفی مدیر شبکه بهداشت و درمان رودسر ، نماینده حقوقی و امور قرارداد های دانشگاه ، آقای دکتر باصره رئیس بیمارستان ، آقای رمضانپور مدیر بیمارستان ، خانم مهرزاد مدیر خدمات پرستاری و سایر اعضاء در خصوص تامین نیرو و تجهیزات جهت آزمایشگاه بیمارستان شهید انصاری رودسر در دفتر ریاست تشکیل شد.