یکشنبه 30 خرداد 1400
EN
تاریخ 1398/10/07         ساعت 08:23:37     گروه خبری اخبار دانشکده فن آوری های نوین پزشکی
تعداد بازدید: 441

تصویر

گزارش تصویری از بازدید آقای دکتر صمدی هیئت ممتحنه  و ارزشیابی رشته دکترای علوم سلولی و بافت وزارت بهداشت از دانشکده  پیراپزشکی و فن آوریهای نوین پزشکی لنگرود