جستجو
واژه
شماره
موضوع
واحد صادر کننده
از تاریخ :
تا تاریخ:
گروه
select
گروه
  • شناسنامه خدمات
ردیفعنوانشمارهتاریخواحد صادر کنندهموضوعملاحظاتدریافت فایل
1 رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی (16061016000) 21
1398/01/28
-------- رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی (16061012103) --------
 
2 خدمت اطلاع رسانی داروها و سموم از طریق سامانه 190 (16061660101) 16
1398/01/28
-------- خدمت اطلاع رسانی داروها و سموم از طریق سامانه 190 (16061660101) --------
3 تهیه و تامین داروها و واکسن ها و شیر خشک های متابولیک برای بیماران (16011659102) 15
1398/01/28
-------- تهیه و تامین داروها و واکسن ها و شیر خشک های متابولیک برای بیماران (16011659102) --------
 
4 اعلام نتایج آزمون ها و رسیدگی به شکایات داوطلبان آزمون ها (18041026101) 14
1397/11/14
-------- اعلام نتایج آزمون ها و رسیدگی به شکایات داوطلبان آزمون ها (18041026101) --------
 
 
5 ثبت نام و برگزاری آزمون (18041026100) 13
1397/11/14
-------- ثبت نام و برگزاری آزمون (18041026100) --------
 
6 مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی (16021018102) 12
1397/11/14
-------- مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی (16021018102) --------
 
7 صدور مجوز شرکتهای مبارزه با حشرات و سمپاشی (13011018101) 11
1397/11/14
-------- صدور مجوز شرکتهای مبارزه با حشرات و سمپاشی (13011018101) --------
 
8 صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی (16041018100) 10
1397/11/14
-------- صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی (16041018100) --------
9 صدور کارت بهداشت (16041017000) 9
1397/11/14
-------- صدور کارت بهداشت (16041017000) --------
10 صدور گواهی معافیت (11021014103) 8
1397/11/14
-------- صدور گواهی معافیت (11021014103) --------
 
11 صدور معرفینامه در توزیع پزشکان (16031014102) 7
1397/11/14
-------- صدور معرفینامه در توزیع پزشکان (16031014102) --------
 
12 صدور گواهی وضعیت خدمت(پایان طرح) در توزیع پزشکان (16031014101) 6
1397/11/14
-------- صدور گواهی وضعیت خدمت(پایان طرح) در توزیع پزشکان (16031014101) --------
 
13 اصلاحات مورد بر اساس تقاضای موسسه پزشکی (16021013103) 5
1397/11/14
-------- اصلاحات مورد بر اساس تقاضای موسسه پزشکی (16021013103) --------
 
14 اجراء و مشارکت در طرح ها و پروژه های تحقیقاتی به منظور ارتقاءسلامت در سطح کشور (16051012105) 4
1397/11/14
-------- اجراء و مشارکت در طرح ها و پروژه های تحقیقاتی به منظور ارتقاءسلامت در سطح کشور (16051012105) --------
 
15 صدور پروانه موسسات پزشکی16021013100 3
1397/11/14
-------- صدور پروانه موسسات پزشکی16021013100 --------
 
16 تمدید پروانه موسسات پزشکی16021013101 2
1397/11/14
-------- تمدید پروانه موسسات پزشکی16021013101 --------
 
17 اعطای تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی (18041625000) 1
1397/11/14
-------- اعطای تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی (18041625000) --------
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  436
امروز :  0
دیروز :  0