سه شنبه 25 خرداد 1400
 
 
فرمها و فرآیند های اداره بازررسی و رسیدگی به شکایات
چاپ

نحوه انجام بازرسی از واحدهای تحت پوشش دانشگاه

1) عنوان خدمت:

بازرسی از واحدهای زیر مجموعه دانشگاه

2) کد خدمت:

001-BG

3) مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت:

بازرسی براساس دستور مافوق (موردی) یا براساس برنامه تنظیمی (دوره ای) صورت می پذیرد

4) نوع خدمت:

تصدی

5) ذی نفعان خدمت:

کلیه معاونتها و روسای واحدهای زیرمجموعه دانشگاه

6) نیازمندی های اطلاعاتی و اسنادی خدمت از ذینفع(در قالب کاربرگ های الکترونیک):

نیاز به کاربرگ های الکترونیکی نمی باشد

7) نیازمندی های اطلاعاتی خدمت نظیر مجوز، استعلام و ... از سایر دستگاهها:

انجام خدمت براساس بند3 صورت می پذیرد و نیازی به اخذ مجوز و استعلام از دستگاههای برون سازمانی نمی باشد

8) نیازمندی های احراز هویت حقیقی و حقوقی:

نیاز به احراز هویت نمی باشد

9) مجوز و تعرفه اخذ هزینه و شماره حساب آن:

خدمت به صورت رایگان ارائه می گردد

10) ضرورت های مراجعه حضوری:

کلیه قوانین و مقررات مربوطه

11) فرایند یا فرایندهای عملیاتی و زمانی بررسی و ارائه خدمت:

تشکیل و اعزام تیم بازرسی جهت بررسی موضوعات بصورت میدانی و ارایه گزارش به رییس اداره یا مرجع متقاضی

12) فهرست واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت:

ریاست و کارشناسان اداره بازرسی دانشگاه

   

پاسخگویی به شکایات

1) عنوان خدمت:

نحوه پاسخگویی و رسیدگی به شکایات

2) کد خدمت:

002-BG

3) مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت:

دریافت شکایات به صورت حضوری و غیرحضوری از شاکی و یا مراجع ذیصلاح

4) نوع خدمت:

تصدی

5) ذی نفعان خدمت:

کلیه گیرندگان خدمت از واحدهای تابعه و کارمندان دانشگاه

6) نیازمندی های اطلاعاتی و اسنادی خدمت از ذینفع(در قالب کاربرگ های الکترونیک):

شاکیان می توانند درصورت ارایه شکایات به صورت غیرحضوری از فرم الکترونیکی تعبیه شده در

سامانه بازرسی دانشگاه

سامانه سازمان بازرسی کل کشور

سامانه سامد ریاست جمهوری

استفاده نمایند

7) نیازمندی های اطلاعاتی خدمت نظیر مجوز، استعلام و ... از سایر دستگاهها:

انجام خدمت مستقل بوده و نیازی به اخذ مجوز و استعلام از سایر دستگاهها نمی باشد

8) نیازمندی های احراز هویت حقیقی و حقوقی:

در صورت نیازبه مستندات ، ضرورت دارد توسط شاکیان این اقدام صورت پذیرد

9) مجوز و تعرفه اخذ هزینه و شماره حساب آن:

خدمت به صورت رایگان ارائه می گردد

10) ضرورت های مراجعه حضوری:

به درخواست شاکی ، شاکی می تواند مراجعه حضوری نیز داشته باشد

11) فرایند یا فرایندهای عملیاتی و زمانی بررسی و ارائه خدمت:

ریاست اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه پس از دریافت شکایت و ثبت در دبیرخانه اداره ، دستورارجاع به کارشناسان مربوطه را صادر می نماید و حداکثر پس از یکماه جوابیه به شاکی اطلاع رسانی می گردد

12) فهرست واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت:

برحسب نوع درخواست شاکی (تمامی واحدهای تابعه دانشگاه)

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1400/02/15
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  1
کل مراجعات :  3872
امروز :  1
دیروز :  0