سه شنبه 12 اسفند 1399
 
 
سامانه رسيدگي به شكايت
 
     
 
 
اوقات شرعي
 
select
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  35482
امروز :  7
دیروز :  22
 
     

 
 
اخبار و تازه هاي مديريت بازرسي
تصویر
21:53 1399/11/11
در شبانگاه امروز ، یازدهم بهمن ماه ، مدیریت و کارشناسان بازرسی دانشگاه ، روند ارایه خدمات درمانی در بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) فومن را مورد بررسی و پایش قرار دادند.
تصویر
07:29 1399/10/30
کارشناسان مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه ، عملکرد بهداشتی و درمانی مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان رضوانشهر را مورد پایش و ارزیابی قرار دادند.