دوشنبه 6 بهمن 1399
 
 
سامانه رسيدگي به شكايت
 
     
 
 
اوقات شرعي
 
select
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  1
کل مراجعات :  34670
امروز :  27
دیروز :  12
 
     

 
 
اخبار و تازه هاي مديريت بازرسي
تصویر
07:29 1399/10/30
کارشناسان مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه ، عملکرد بهداشتی و درمانی مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان رضوانشهر را مورد پایش و ارزیابی قرار دادند.
تصویر
12:22 1399/10/02
مدیر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، ضمن تبیین و ارایه عملکرد یکساله بازرسی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به حضور مدیرکل بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت از طریق دیدار با مسئولین ذیربط پیگیر امور محوله نیز شدند.
تصویر
17:44 1399/09/28
مدیر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه ، روند ارایه خدمات بهداشتی را در مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان رشت و حومه بررسی نمودند .