چهارشنبه 3 بهمن 1397
 
 
ریاست و تیم مدیریتی
چاپ
 

 
 
 ریاست
 
دکتر رامیار فرزان 
 
 سمت : رئیس مرکز آموزشی پژوهشی درمانی ولایت
  
مسیر دستیابی : ساختمان اداری
 
تلفن: 33368633

پست الکترونیک:RamyarFarzan@yahoo.com

 
 
 
 
 
 
 

مدیریت
 
طاهره زاهد صفت
 
سمت : مدیر مرکز آموزشی پژوهشی درمانی ولایت

 
مسیر دستیابی : طبقه همکف
 
تلفن: 33368835
 
پست الکترونیک Taherezahedsefat@yahoo.com
 
 
 
 
 
 
 
 
رئیس خدمات پرستاری 
 
مرجان حاجتی
 
سمت: رئیس خدمات پرستاری مرکز آموزشی پژوهشی درمانی ولایت
 
مسیر دستیابی: طبقه همکف
 
تلفن:33368651
 
نمابر:33368651
 
پست الکترونیک m.hajati50@gmail.com
 
 
 
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/08/26
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   2  کل مراجعات:   5273