چهارشنبه 3 بهمن 1397
 
 
پیامهای بهداشتی
 
 
 
 قلیان سمی برای سلامت خانواده
 
 کوچک چون سیگار کوتاه چون زندگی
 
 خطر سیگار کشیدن
 
  
خون تو زندگی رو به من هدیه داد 
 
 
 
دوستان سلامتی ما 
 
 سرعت بالا و سرعت کمتر از حد مجاز حادثه آفرین است
 
 نوشابه استخوان های ما را پوک و ضعیف می کند
 
 روز جهانی اهدای عضو گرامی باد
 
 مراقبت از جنگل ها : طبیعت در خدمت شماست
 
 دخانیات کشنده است
 
 
 
 اندکی تا آخرین چهارشنبه سال ...
 
 چشم های تو از من .... ترقه های من از تو
 
مواظب باشید چهارشنبه سوری را به چهار شنبه سوزی تبدیل نکنید 
 
 هرگز برای نگه داشتن مایعات و غذا از بخاری استفاده نکنید
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/03/13